Każdy projekt może być dostosowany dokładnie do Twoich potrzeb. Zgoda na zmiany wydawana jest bezpłatnie. Zakres zmian możesz zgłosić podczas zamawiania projektu w polu uwagi.

Masz pytania? ZadzwońRegulamin sklepu

1.  Sklep internetowy Wortal ...............
2. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
4. Umowa może zostać zawarta tylko w języku polskim.

Składanie zamówienia:

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Zamówienia są przyjmowane przez strony .....................
Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu na rachunku wpłaty, lub zaliczki dotyczącej zamówienia.
b) w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - w chwili autoryzacji karty, a jeśli potrzebne jest potwierdzenie autoryzacyjne banku wystawcy karty - od potwierdzenia przez bank.
c) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po złożeniu i weryfikacji zamówienia.
3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia i automatyczne przesłanie go do nas.
4. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości tzn. bez podania numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
5. Zamówienia można składać przez całą dobę.
6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
7. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie............. Klient może anulować zamówienia w dowolnym momencie, nie dotyczy to jednak projektów wykonywanych na indywidualne zamówienie, a które są już w zaawansowanym etapie realizacji.
8. Opisy projektów i dane techniczne mają jedynie charakter informacyjny  Wortal Budxap dopuszcza drobne zmiany w parametrach.
9. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobów w serwisie.
10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
11. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki.
 
Realizacja zamówienia:

1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.
2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy. Orientacyjny czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni (dokładniejszy termin określony na stronie z wybranym projektem).
3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 • płatne przy odbiorze: należność pobiera kurier

 • kartą kredytową: należność pobierana jest po potwierdzeniu autoryzacji karty

 • przelewem bankowym na konto sklepu przed wysłaniem zamówienia

4. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko kartą płatniczą.
 
Reklamacje i zwroty:
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Nie dotyczy to wyrobów, przy których zaznaczone jest iż są wykonywane na zamówienie indywidualne nie podlegają zwrotowi oraz w których na życzenie klienta dokonano zmian.
2. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod Adres sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć ksero faktury z wypełnioną częścią "reklamacja". Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od ich wpłynięcia. Projekt wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, jeśli poprawka nie będzie możliwa, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie projekty do wyboru. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamacje poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja na Adres podany w reklamacji.
3. Podstawę prawną dla zwrotu dokumentacji projektowej zakupionej przez konsumenta na zasadzie umowy sprzedaży zawieranej na odległość z BUDXAP stanowią przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. z uwzględnieniem rozumienia pojęcia "Konsument" wyjaśnionym w art. 221 K.C., a w związku z tym:

 1. W systemie sprzedaży wysyłkowej projektów, realizowanej przez BUDXAP Nabywca (Konsument) może bez podania przyczyny odstąpić od zakupu w terminie do 14 dni od daty zakupu, widocznej na fakturze sprzedaży, załączonej do przesyłki z dokumentacją projektową.

 2. Odstąpienie od zakupu następuje z chwilą dostarczenia przez Nabywcę na Adres BUDXAP pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od zakupu dokumentacji projektowej podpisanego przez Nabywcę wraz z dokumentacją projektową i bezpłatnymi dodatkami, wysłanymi Nabywcy w przesyłce.

 3. Zwrotowi może podlegać tylko dokumentacja pełna, bez widocznych śladów użycia, z zapewnieniem, że nie była kopiowana ani w żaden sposób wykorzystana.

 4. Zwracany projekt należy w całości bezpiecznie zapakować, dołączyć ksero faktury VAT, a następnie odesłać na swój koszt na Adres Biuro Projektowo - Handlowe&IRA  58-100 Świdnica Ul. Westerplatte 72 pok. 211 z adnotacją "zwrot projektu". Przesyłki wysyłane na koszt BUDXAP będą zwracane do Nabywcy z adnotacją "odmowa przyjęcia".

 5. BUDXAP - jako Sprzedawca - prześle Nabywcy niezwłocznie fakturę korygującą, a ten zobowiązany jest - także niezwłocznie - odesłać do BUDXAP podpisaną kopię faktury korygującej, która będzie podstawą do przekazania Nabywcy zwrotu należności przez Sprzedawcę. .

 6. Podpis klienta na fakturze korygującej jest wymagany rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. par.41, pkt. 4.

 7. Należność zwracana jest przelewem na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy po otrzymaniu przez BUDXAP podpisanej przez Nabywcę faktury korygującej.

 8. Zwracana Nabywcy kwota równa jest wartości zakupionego produktu wg wystawionej przez BUDXAP faktury sprzedaży.

 9. Każdy zwrot należy zgłaszać telefonicznie do Biura BUDXAP celem ustalenia szczegółów .

 10. Opisana w pkt. 1-9 procedura dotyczy transakcji zakupu-sprzedaży, dokonanych w BUDXAP.

Informacje dodatkowe:

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. BUDXAP zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Serwisu. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.