Orientacyjne koszty budowy

Dzięki prezentowanemu poniżej kosztorysowi można dość dokładnie zorientować się w koszcie realizacji projektu, ponieważ podane ceny są w pełni realne. Zestawienie zawiera obmiary najważniejszych elementów budynku wraz z ceną netto materiałów potrzebnych do wybudowania budynku do

Dla tych z Państwa, którzy są zainteresowani zakupem kosztorysu szczegółowego, oferujemy dwa rodzaje kalkulacji:

  • kosztorys podstawowy, który zawiera zestawienie obmiarów materiałów budowlanych oraz zestawienie robót i sprzętu potrzebnych do realizacji budynku do stanu surowego otwartego;
  • kosztorys rozszerzony, zawierający rozbudowane zestawienia wszystkich działów kosztorysowych z wyszczególnieniem nakładów, przedmiarem robót, kosztów jednostkowych, robocizny, materiałów oraz sprzętu wraz z podsumowaniem po każdym etapie kosztorysowym; wraz z kosztorysem rozszerzonym oferujemy konsultację doradcy regionalnego firmy MULTI.


Opis robótJ.m.Ilość
Stan "zero"

Usunięcie ziemii (humusu)340.00
Wykopy liniowe152.19
Ławy i stopy fundamentowe13.08
Ściany fundamentowe29.18
Podkłady podposadzkowe na gruncie114.08
Parter

Ściany nośne zewnętrzne97.25
Ściany nośne wewnętrzne33.85
Ściany działowe58.76
Stropy

Strop nad parterem112.87
Poddasze

Ściany nośne zewnętrzne33.72
Ściany nośne wewnętrzne3.80
Ściany działowe72.63
Kominy

Kominy spalinowem25.08
Kominy wentylacyjnem48.35
Dach

Konstrukcja dachu (więźba)12.08
Pokrycie dachu (dachówka)243.00
Orynnowaniem57.02
Rury spustowem21.50
Okna połacioweszt.8.00
Cena netto materiałów na s.surowy otwarty: od 176 613zł do 203 105zł

Drukuj