Proponowane materiały

Temperatura wewnątrz budynku 20.19°C
Powierzchnia ogrzewana budynku 159.93 m2
Powierzchnia ścian zewnętrznych 190.17 m2
Powierzchnia podłogi na gruncie 198.03 m2
Powierzchnia stropów 196.29 m2
Udział mostków cieplnych 10 %
Strumień powietrza wentylacyjnego 320 m3 / h
Współczynnik szczelności budynku 1

Drukuj