Orientacyjne koszty budowy

Nr. Opis robót Wartość
1 Stan surowy 159387,23
1.1 Roboty ziemne i fundamentowe 40770,50
1.2 Konstrukcja parteru ze stropem 40050,02
1.3 Konstrukcja poddasza 3860,12
1.4 Konstrukcja i pokrycie dachu 32198,72
1.5 Stolarka okienna i drzwiowa na ścianach osłonowych 14514,70
1.6 Elewacja i roboty zewnętrzne 17115,56
1.7 Tarasy na gruncie 10877,61
2 Wykończenie 60305,90
2.1 Oblicowania ścian i sufitów 40443,71
2.2 Podłogi i posadzki 14584,44
2.3 Stolarka wewnętrzna 5277,75
  Ogółem kosztorys * 219693,13
  *cena netto bez instalacji
Poziom cen: Sekocenbud I kw 2009, dostawcy, producenci

Drukuj