Orientacyjne koszty budowy

Nr. Opis robót Wartość
1 Stan surowy 213940,20
1.1 Roboty ziemne i fundamentowe 43853,44
1.2 Konstrukcja parteru ze stropem 58899,17
1.3 Stal zbrojeniowa dla całego budynku 10910,38
1.4 Konstrukcja poddasza 4977,56
1.5 Konstrukcja i pokrycie dachów wraz z konstrukcją ścianek poddasza 56402,40
1.6 Stolarka okienna i drzwiowa na ścianach osłonowych 12539,27
1.7 Elewacja i roboty zewnętrzne 21559,51
1.8 Tarasy na gruncie 4798,46
2 Wykończenie 53340,35
2.1 Oblicowania ścian i sufitów 30713,49
2.2 Podłogi i posadzki 18088,20
2.3 Stolarka wewnętrzna 4538,65
  Ogółem kosztorys * 267280,55
  *cena netto bez instalacji
Poziom cen: Sekocenbud I kw 2009, dostawcy, producenci

Drukuj