Proponowane materiały

Pokrycie dachu - Dachówka ceramiczna
Temperatura wewnątrz budynku 20.34°C
Powierzchnia ogrzewana budynku 129.04 m2
Powierzchnia ścian zewnętrznych 187.46 m2
Powierzchnia podłogi na gruncie 92.18 m2
Powierzchnia ścian wewnętrznych graniczących z garażem 32.3 m2
Powierzchnia stropów 128.45 m2
Udział mostków cieplnych 10 %
Strumień powietrza wentylacyjnego 280 m3 / h
Współczynnik szczelności budynku 1

Drukuj