Proponowane materiały

Pokrycie dachu - Dachówka ceramiczna
Temperatura wewnątrz budynku 20.25°C
Powierzchnia ogrzewana budynku 164.18 m2
Powierzchnia ścian zewnętrznych 217.49 m2
Powierzchnia podłogi na gruncie 109.54 m2
Powierzchnia ścian wewnętrznych graniczących z garażem 29.28 m2
Powierzchnia stropów 170.99 m2
Udział mostków cieplnych 10 %
Strumień powietrza wentylacyjnego 270 m3 / h
Współczynnik szczelności budynku 1

Drukuj