Proponowane materiały

Temperatura wewnątrz budynku 20.43°C
Powierzchnia ogrzewana budynku 113.28 m2
Powierzchnia ścian zewnętrznych 6.64 m2
Powierzchnia podłogi na gruncie 145.77 m2
Powierzchnia stropów 179.06 m2
Udział mostków cieplnych 10 %
Strumień powietrza wentylacyjnego 230 m3 / h
Współczynnik szczelności budynku 1

Drukuj