Proponowane materiały

Temperatura wewnątrz budynku 20.25°C
Powierzchnia ogrzewana budynku 90.05 m2
Powierzchnia ścian zewnętrznych 132.28 m2
Powierzchnia podłogi na gruncie 116.92 m2
Powierzchnia stropów 130.22 m2
Udział mostków cieplnych 10 %
Strumień powietrza wentylacyjnego 220 m3 / h
Współczynnik szczelności budynku 1

Drukuj