Proponowane materiały

Pokrycie dachu - Dachówka ceramiczna
Kubatura brutto budynku (całkowita) 693.14 m3
Kubatura netto (powietrza w budynku) 422.76 m3
Temperatura wewnątrz budynku 20.2°C
Powierzchnia ogrzewana budynku 133.71 m2
Powierzchnia ścian zewnętrznych 333.98 m2
Powierzchnia podłogi na gruncie 96.17 m2
Powierzchnia ścian wewnętrznych graniczących z garażem 20.28 m2
Powierzchnia stropów 128.13 m2
Udział mostków cieplnych 10 %
Strumień powietrza wentylacyjnego 320 m3 / h
Współczynnik szczelności budynku 1

Drukuj