Orientacyjne koszty budowy

Dzięki prezentowanemu poniżej kosztorysowi można dość dokładnie zorientować się w koszcie realizacji projektu, ponieważ podane ceny są w pełni realne. Zestawienie zawiera obmiary najważniejszych elementów budynku wraz z ceną netto materiałów potrzebnych do wybudowania budynku do
stanu surowego otwartego.

Dla tych z Państwa, którzy są zainteresowani zakupem kosztorysu szczegółowego, oferujemy dwa rodzaje kalkulacji:

  • kosztorys podstawowy, który zawiera zestawienie obmiarów materiałów budowlanych oraz zestawienie robót i sprzętu potrzebnych do realizacji budynku do stanu surowego otwartego;
  • kosztorys rozszerzony, zawierający rozbudowane zestawienia wszystkich działów kosztorysowych z wyszczególnieniem nakładów, przedmiarem robót, kosztów jednostkowych, robocizny, materiałów oraz sprzętu wraz z podsumowaniem po każdym etapie kosztorysowym; wraz z kosztorysem rozszerzonym oferujemy konsultację doradcy regionalnego firmy MULTI.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej...

Opis robótJ.m.Ilość
Stan "zero"

Usunięcie ziemii (humusu)335.00
Wykopy liniowe140.00
Ławy i stopy fundamentowe11.00
Ściany fundamentowe30.00
Podkłady podposadzkowe na gruncie166.00
Parter

Ściany nośne zewnętrzne149.00
Ściany nośne wewnętrzne22.00
Ściany działowe104.00
Stropy

Strop nad parterem123.00
Poddasze

Ściany nośne zewnętrzne41.00
Kominy

Kominy spalinowem11.00
Kominy wentylacyjnem49.00
Dach

Konstrukcja dachu (więźba)12.00
Pokrycie dachu (dachówka)291.00
Orynnowaniem40.00
Rury spustowem10.00
Cena netto materiałów na s.surowy otwarty: od 131 592zł do 151 313zł

Drukuj