Orientacyjne koszty budowy

Stan zerowy

67 846,40

Stan surowy otwarty

253 175,22

Prace wyko鎍zeniowe

104 641,07

Prace zewn皻rzne

238 798,73

Instalacje

99 674,34

Razem

764 135,76

Podatek VAT 8%

61 130,86

Og馧em Kosztorys

825 266,62

Drukuj