Orientacyjne koszty budowy

Orientacyjne koszty budowy netto - wycena wskaźnikowa

ETAP PRAC

KOSZT

ZAKRES PRAC

1. Stan zero

44 000 zł

wytyczenie budynku i roboty ziemne; ławy i stopy fundamentowe; ściany podziemne z izolacjami cieplnymi i przeciwwilgociowymi

2. Stan surowy otwarty

+ 157 000 zł

ściany murowane zewnętrzne i wewnętrzne; stropy i schody wewnętrzne; konstrukcja dachu z pokryciem, obróbkami, rynnami i rurami spustowymi; podłoża pod posadzki ( np. chudy beton)

3. Stan surowy zamknięty

+ 56 000 zł

okna i drzwi zewnętrzne; bramy garażowe; warstwy wyrównawcze pod posadzki na gruncie i na stropie z izolacjami cieplnymi i przeciwwilgociowymi

Razem (1-3):

257 000 zł


Ceny aktualne na: II kwartał 2014Powyższe koszty budowy stanu surowego są iloczynami powierzchni budynku (zabudowy oraz netto) i odpowiednio przyporządkowanych do nich uśrednionych współczynników cenowych. Orientacyjne koszty uwzględniają średni standard użytych materiałów oraz realizację budowy przez jedną firmę. Prezentowane wyliczenia mają charakter poglądowy i mogą być obarczone błędem statystycznym. Ceny nie zawierają podatku VAT.

W wyliczeniach nie ujęto kosztów przygotowania placu budowy, ogrodzenia, zagospodarowania działki, wykonania przyłączy zewnętrznych, instalacji wewnątrz budynku, wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Poniżej podajemy orientacyjne wskaźniki dzięki którym można policzyć koszty pozostałych etapów realizacji. Wybrane zakresy cenowe należy przemnożyć przez powierzchnię netto danego projektu. Wskaźniki nie uwzględniają podatku VAT.

4. Instalacje elektryczne

od 47 do 118 zł/m2

wewnętrzna instalacja oświetleniowa; instalacja gniazd wtykowych; instalacja siły oraz instalacja odgromowa i inne wewnętrzne instalacje teletechniczne

5. Instalacje sanitarne

od 242 do 495 zł/m2

wewnętrzna instalacja wod. - kan. z przyborami sanitarnymi i bateriami; instalacja c.o. z kotłem i grzejnikami, bez kominka; instalacja gazowa bez osprzętu kuchennego; wentylacja mechaniczna ( jeśli występuje)

6. Wykończenie zewnętrzne

od 114 do 349 zł/m2

system dociepleń i tynki zewnętrzne z malowaniem; okładziny elewacyjne; balustrady, parapety zewnętrzne i inne roboty zewnętrzne np. taras, opaski wokół domu, schody zewnętrzne

7. Wykończenie wewnętrzne

od 351 do 518 zł/m2

tynki wewnętrzne, drzwi i okna wewnętrzne, lekkie ścianki działowe, roboty malarskie, posadzki i inne prace wykończeniowe

Drukuj