Piwnica

  pomieszczenie m2
1 komunikacja 7,90
2 piwnica 8,10
3 kotłownia 11,60
4 piwnica 9,65
5 pom. rekreacyjne 23,75
  RAZEM: 61,00

Drukuj