Poddasze

  pomieszczenie m2
1 komunikacja 14,40
2 pokój 12,35
3 pokój 9,70
4 pokój 13,95
5 łazienka 10,65
6 pokój 11,20
7 pokój 18,70
  RAZEM: 90,95

Drukuj