Orientacyjne koszty budowy

Koszt budowy *:

Wartość ogółem:

424 800,00

- stan surowy:

221 600,00

- wykończenie:

203 200,00

UWAGA:

Powyżej podano orientacyjny koszt budowy - wrzesień 2008

*) Powyższy koszt budowy ma charakter wyłącznie orientacyjny.

 

Drukuj