Orientacyjne koszty budowy

Arkusz kalkulacyjny kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 352 NIEZAPOMINAJKACeny podane w niniejszym arkuszu kalkulacyjnym są ustalone według  średnich cen zawartych w informacji o cenach materiałów budowlanych SEKONCENBUD na IV kwartał 2006 r. Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji oraz kosztów robocizny.Lp Opis robót Jedn. Ilość Cena Cena Wartość
  Opis elementów budynku miary jedn. jednostk. jednostk.  
        elementu robocizny    1. Roboty ziemne          
1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 130,75 0,00 0,00 0,00
2 Wykopy fundamentowe (wykopy pionowe wysokości 1, 15m o szerokości ław fundamentowych) m3 39,5 0,00 0,00 0,00
 Suma 0,00
  2. Fundamenty          
3 Podkład pod fundamenty gr. 10 cm (chudy beton B10) m3 3,1 151,76 0,00 470,46
4 Ławy fundamentowe, betonowe, beton B15 m3 12,3 169,50 0,00 2084,85
5 Ławy fundamentowe, żelbetowe, beton B15, przekrój 60x40 cm, 110x40 cm m3 1,3 169,50 0,00 220,35
6 Ściany i słupy fundamentowei betonowe, beton B15 m3 19,6 169,50 0,00 3322,20
7 Podsypka gruzowa gr. 20 cm pod posadzki m3 16,3 14,34 0,00 233,74
8 Chudy beton B10 gr. 8 cm pod posadzki m3 6,55 151,76 0,00 994,03
9 Ocieplenie ścian fundamentowych i cokołu styropianem przeznaczonym do styku z gruntem gr. 5 cm m2 47 26,19 0,00 1230,93
10 Izolacja pozioma ścian fundamentowych (2 x papa na lepiku) m2 17,7 21,25 0,00 376,13
11 Stal zbrojeniowa na elementy żelbetowe ( w całym budynku) kg 933 2,27 0,00 2117,91
 Suma 11050,59
  3. Ściany nośne parteru          
12 Ściany zewnętrzne z pustaka ceramicznego gr. 30 cm, klasy 15 na zaprawie klasy M5 m2 91,75 83,32 0,00 7644,61
13 Nadproża żelbetowe, beton B15, przekrój 25x25 cm m3 1,2 169,50 0,00 203,40
14 Docieplenie nadproży styropianem FS15, gr. 5 cm m2 4,8 6,62 0,00 31,78
15 Słup z cegły pełnej, przekrój 25x25 cm m3 0,35 290,18 0,00 101,56
16 Słup betonowy, beton B15, przekrój 40x40 cm m3 0,45 169,50 0,00 76,28
17 Ściany wewnętrzne z pustaka ceramicznego gr. 25 cm, klasy 15 na zaprawie klasy M5 m2 34,45 71,84 0,00 2474,89
18 Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm szt 8 24,94 0,00 199,52
 Suma 10732,03
  4. Kominy parteru          
19 Komin z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie klasy M 5 m3 2,6 290,18 0,00 754,47
 Suma 754,47
  5. Strop nad parterem          
20 Strop gęstożebrowy "Porotherm 19/50" o rozpiętości 195; 225; 267; 297; 328; 390; 420; 553 cm m2 82,6 90,68 0,00 7490,17
21 Docieplenie stropu styropianem FS15, gr. 15 cm m2 4 6,62 0,00 26,48
22 Wieńce żelbetowe, beton B20, przekrój 25x27, 30x27cm m3 4,15 185,01 0,00 767,79
23 Docieplenie wieńców styropianem FS15, gr. 5 cm m2 10,15 6,62 0,00 67,19
24 Belki żelbetowe, beton B20, przekrój 25x23, 25x42, 21x20cm m3 0,85 185,01 0,00 157,26
25 Docieplenie belek styropianem FS15, gr. 2 cm m2 3,25 2,65 0,00 8,61
26 Docieplenie belek styropianem FS15, gr. 5 cm m2 2 6,62 0,00 13,24
27 Docieplenie belek styropianem FS15, gr. 10 cm m2 2,4 13,23 0,00 31,75
 Suma 8562,50
  6. Ściany nośne poddasza          
28 Ściany zewnętrzne z pustaka ceramicznego gr. 30 cm, klasy 15 na zaprawie klasy M5 m2 9,1 83,32 0,00 758,21
29 Wieńce opaskowe żelbetowe, beton B15, przekrój 25x25 cm m3 2,6 169,50 0,00 440,70
30 Docieplenie wieńców styropianem FS15, gr. 5 cm m2 10,6 6,62 0,00 70,17
31 Słupki kotwiące żelbetowe, beton B15, przekrój 25x25 cm m3 0,35 169,50 0,00 59,33
32 Docieplenie słupków kotwiących styropianem FS15, gr. 5 cm m2 1,25 6,62 0,00 8,28
 Suma 1336,68
  7. Kominy poddasza          
33 Komin z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie klasy M5 m3 1,55 290,18 0,00 449,78
34 Komin z cegły klinkierowej klasy 20 na zaprawie klasy M5 ( nad dachem) m3 1,25 888,56 0,00 1110,70
35 Nakrywy betonowe kominów, beton B15 m3 0,2 169,50 0,00 33,90
 Suma 1594,38
  8. Więźba          
36 Drewno konstrukcyjne więźby klasy C30 m3 8,06 739,20 0,00 5957,95
37 Konstrukcja dachu ( w rozwinięciu) m2 194 0,00 0,00 0,00
 Suma 5957,95
  9. Dach          
38 Krycie dachówką m2 194 35,28 0,00 6844,32
39 Folia wiatroizolacyjna m2 194 3,10 0,00 601,40
40 Rynny f 100 mb 49,6 24,13 0,00 1196,85
41 Rury spustowe f 70 mb 15,2 13,13 0,00 199,58
42 Podbitka drewniana, heblowana gr. 2 cm i deski wypełniające front daszku wejścia m2 50,85 21,38 0,00 1087,17
43 Ściana gr. 12 cm, płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym m2 4,75 52,28 0,00 248,33
 Suma 10177,65
  10. Ściany działowe parteru          
44 Ściana gr. 12 cm z cegły pełnej klasy 10 na zaprawie klasy M2 m2 22 34,80 0,00 765,60
45 Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm szt 3 24,94 0,00 74,82
 Suma 840,42
  11. Podłoga na parterze          
46 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa (2 x papa na lepiku) m2 81,3 21,25 0,00 1727,63
47 Wełna mineralna gr. 10 cm m2 81,3 14,01 0,00 1139,01
48 Wylewka betonowa, beton B15, gr. 6, 5 cm, zatarta na gładko m3 5,3 167,55 0,00 888,02
 Suma 3754,65
  12. Podłoga na poddaszu          
49 Podłoga drewniana na legarach 5x15cm, gr. 3, 2 cm m2 90,7 37,96 0,00 3442,97
50 Wełna mineralna pomiędzy legarami gr. 12 cm m2 90,7 17,83 0,00 1617,18
51 Docieplenie ścian zewnętrznych poddasza wełną mineralną gr. 12 cm m2 48 17,83 0,00 855,84
 Suma 5915,99
  13. Roboty wykończeniowe          
  Tynki          
52 Tynk cementowo-wapienny na ścianach od wewnątrz m2 223,95 3,36 0,00 752,47
53 Tynk cementowo-wapienny na sufitach m2 80,8 3,36 0,00 271,49
54 Tynk cementowo-wapienny i cienkowarstwowy na słupach m2 9,6 35,58 0,00 341,57
55 Tynk cienkowarstwowy na cokole m2 10,1 35,58 0,00 359,36
  Docieplenie ścian zewnętrznych          
56 Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną gr. 10 cm m2 132,3 53,56 0,00 7085,99
  Sufit podwieszany w garderobie          
57 Płyta gipsowo-włóknowa na ruszcie stalowym gr. 1, 0 cm m2 3,8 33,08 0,00 125,70
  Posadzki          
58 Posadzka z płytek ceramicznych m2 19,9 37,29 0,00 742,07
59 Posadzka z paneli podłogowych m2 61,4 42,26 0,00 2594,76
 Suma 12273,41
  14. Okna i drzwi          
60 Okna do otworu o wymiarach 150x150cm szt 6 716,00 0,00 4295,97
61 Okiennica drewniana jednostronna, pojedyncza, lewa do otworu o wymiarach 150x150cm szt 1 0,00 0,00 0,00
62 Okiennica drewniana jednostronna, pojedyncza, prawa do otworu o wymiarach 150x150cm szt 1 0,00 0,00 0,00
63 Okiennica drewniana obustronna, pojedyncza do otworu o wymiarach 150x150cm szt 4 0,00 0,00 0,00
64 Okna do otworu o wymiarach 90x90cm szt 1 257,76 0,00 257,76
65 Okiennica drewniana obustronna, pojedyncza do otworu o wymiarach 90x90cm szt 1 0,00 0,00 0,00
66 Drzwi wewnętrzne pokojowe do otworu o wymiarach 90x207 cm szt 4 421,00 0,00 1684,00
67 Drzwi wewnętrzne pokojowe do otworu o wymiarach 100x207 cm szt 1 599,00 0,00 599,00
68 Drzwi wewnętrzne łazienkowe do otworu o wymiarach 90x207 cm szt 3 465,00 0,00 1395,00
69 Drzwi zewnętrzne do otworu o wymiarach 100x232 cm szt 1 1827,79 0,00 1827,79
70 Drzwi balkonowe do otworu o wymiarach 90x232 cm szt 1 298,83 0,00 298,83
71 Wyłaz strychowy o wymiarach 70x120 cm szt 1 350,00 0,00 350,00
72 Parapety zewnętrzne mb 10,6 31,05 0,00 329,13
73 Parapety wewnętrzne mb 10,6 94,00 0,00 996,40
 Suma 12033,88
  15. Roboty terenowe          
74 Schody zewnętrzne m2 11,8 13,97 0,00 164,85
75 Kostka brukowa gr. 6 cm m2 7,15 29,59 0,00 211,57
76 Palisady 12x12x40 cm mb 38,85 54,20 0,00 2105,67
77 Tarasy zewnętrzne m2 16,05 13,97 0,00 224,22
78 Kostka brukowa gr. 6 cm m2 14,3 29,59 0,00 423,14
79 Palisady 12x12x40 cm mb 14,6 54,20 0,00 791,32
 Suma 3920,76
          Łącznie 88905,37Firma Studio Atrium informuje, że arkusz kalkulacyjny ma jedynie charakter poglądowy i w związku z tym nie odpowiada za ewentualne pomyłki.

Drukuj