Orientacyjne koszty budowy

Arkusz kalkulacyjny kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 345 GAWRACeny podane w niniejszym arkuszu kalkulacyjnym są ustalone według  średnich cen zawartych w informacji o cenach materiałów budowlanych SEKONCENBUD na IV kwartał 2006 r. Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji oraz kosztów robocizny.Lp Opis robót Jedn. Ilość Cena Cena Wartość
  Opis elementów budynku miary jedn. jednostk. jednostk.  
        elementu robocizny    1. Roboty ziemne          
1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 257,75 0,00 0,00 0,00
2 Wykopy fundamentowe m3 62,5 0,00 0,00 0,00
 Suma 0,00
  2. Fundamenty          
3 Podkład pod fundamenty gr. 10 cm (chudy beton B10) m3 5,4 151,76 0,00 819,50
4 Ławy fundamentowe, betonowe, beton B15 m3 21,1 169,50 0,00 3576,45
5 Ławy fundamentowe, żelbetowe, beton B15, przekrój 60x40cm m3 0,6 169,50 0,00 101,70
6 Ściany fundamentowe, betonowe, beton B15 m3 29,6 169,50 0,00 5017,20
7 Podsypka gruzowa gr. 20 cm pod posadzki m3 34,75 14,34 0,00 498,32
8 Chudy beton B10 gr. 8 cm pod posadzki m3 13,9 14,34 0,00 199,33
9 Ocieplenie ścian fundamentowych styropianem przeznaczonym do styku z gruntem gr. 5 cm m2 64,7 26,19 0,00 1694,49
10 Izolacja pozioma ścian fundamentowych (2 x papa na lepiku) m2 28,5 21,25 0,00 605,63
11 Stal zbrojeniowa na elementy żelbetowe ( w całym budynku) kg 1462 2,27 0,00 3318,74
 Suma 15831,35
  3. Ściany nośne parteru          
12 Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych gr. 30cm, klasy 15 na zaprawie klasy M5 m2 135 83,32 0,00 11248,20
13 Nadproża żelbetowe, beton B15, przekrój 25x25, 25x32 cm m3 1,7 169,50 0,00 288,15
14 Docieplenie nadproży styropianem FS15, gr. 5 cm m2 6,65 6,62 0,00 44,02
15 Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych gr. 25cm, klasy 15 na zaprawie klasy M5 m2 76,65 71,84 0,00 5506,54
16 Słup betonowy, beton B15, przekrój 25x25 cm m3 0,15 169,50 0,00 25,43
17 Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm szt 10 24,94 0,00 249,40
18 Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 150 cm szt 2 30,12 0,00 60,24
 Suma 17421,97
  4. Kominy parteru          
19 Komin z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie klasy M 5 m3 3,45 290,18 0,00 1001,12
 Suma 1001,12
  5. Strop nad parterem          
20 Strop gęstożebrowy "POROTHERM" o rozpiętości 210, 330, 368, 375, 392, 512, 590 cm m2 162,8 90,68 0,00 14762,70
21 Płyta żelbetowa, beton B20, gr. 12 cm m2 3,75 20,35 0,00 76,31
22 Wieńce żelbetowe, beton B20, przekrój 25x27 cm m3 6,8 185,01 0,00 1258,07
23 Docieplenie wieńców styropianem FS15, gr. 5 cm m2 16,95 6,62 0,00 112,21
24 Belki żelbetowe, beton B20, przekrój 25x40 cm, 25x23 cm m3 0,85 185,01 0,00 157,26
25 Schody płytowe, żelbetowe, beton B20, gr. 15 cm m2 3,5 53,28 0,00 186,48
 Suma 16553,03
  6. Ściany nośne poddasza          
26 Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych gr. 30cm klasy 15 na zaprawie klasy M5 m2 13,85 83,32 0,00 1153,98
27 Wieńce opaskowe żelbetowe, beton B15 przekrój 25x25 cm m3 3,85 169,50 0,00 652,58
28 Docieplenie wieńców styropianem FS15, gr. 5 cm m2 15,7 6,62 0,00 103,93
29 Słupki kotwiące żelbetowe, beton B15, przekrój 25x25 cm m3 0,45 169,50 0,00 76,28
30 Docieplenie słupków kotwiących styropianem FS15, gr. 5 cm m2 1,65 6,62 0,00 10,92
 Suma 1997,69
  7. Kominy poddasza          
31 Komin z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie klasy M5 m3 3 290,18 0,00 870,54
32 Komin z cegły klinkierowej klasy 20 na zaprawie klasy M5 ( nad dachem) m3 1,75 888,56 0,00 1554,98
33 Nakrywy betonowe kominów, beton B15 m3 0,3 169,50 0,00 50,85
 Suma 2476,37
  8. Więźba          
34 Drewno konstrukcyjne więźby klasy C30 m3 14,96 739,20 0,00 11058,43
35 Konstrukcja dachu ( w rozwinięciu) m2 334 0,00 0,00 0,00
 Suma 11058,43
  9. Dach          
36 Krycie dachówką m2 334 35,28 0,00 11783,52
37 Folia wiatroizolacyjna m2 334 3,10 0,00 1035,40
38 Rynny f 125 mb 73 26,28 0,00 1918,44
39 Rury spustowe f 100 mb 16 17,52 0,00 280,32
40 Wyłaz dachowy o wymiarach min. 80 x 80 cm szt 1 337,25 0,00 337,25
41 Podbitka drewniana, heblowana gr. 2 cm m2 65,65 21,38 0,00 1403,60
 Suma 16758,53
  10. Ściany działowe parteru          
42 Ściana gr. 12 cm z cegły pełnej klasy 10 na zaprawie klasy M2 m2 54,1 34,80 0,00 1882,68
43 Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm szt 5 24,94 0,00 124,70
 Suma 2007,38
  11. Podłoga na parterze          
44 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa (2 x papa na lepiku) m2 171 21,25 0,00 3633,75
45 Wełna mineralna twarda , gr. 10 cm m2 171,6 51,25 0,00 8794,50
46 Wylewka betonowa, beton B15, gr. 6, 5 cm, zatarta na gładko m3 11,2 167,55 0,00 1876,56
 Suma 14304,81
  12. Roboty wykończeniowe          
  Tynki          
47 Tynk cementowo-wapienny na ścianach od wewnątrz m2 415 3,36 0,00 1394,40
48 Tynk cementowo-wapienny na sufitach m2 170 3,36 0,00 571,20
49 Tynk cienkowarstwowy na cokole m2 10,3 35,58 0,00 366,47
  Docieplenie ścian zewnętrznych          
50 Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną twardą , gr. 10 cm m2 179 53,56 0,00 9587,24
  Docieplenie stropu nad parterem          
51 Legary drewniany 5x22cm w rozstawie 60cm m3 3,35 0,00 0,00 0,00
52 Wełna mineralna gr. 20cm m2 181 27,92 0,00 5053,52
53 Podłoga z desek gr. 3, 2cm m2 181 37,96 0,00 6870,76
  Posadzki          
54 Posadzka z płytek gresowych m2 73,75 48,04 0,00 3542,95
55 Posadzka z paneli podłogowych m2 269,25 42,26 0,00 11378,51
 Suma 38765,05
  13. Okna i drzwi          
56 Okna do otworu o wymiarach 60x60 cm szt 5 318,22 0,00 1591,10
57 Okiennica drewniana jednostronna do okna j. w. szt 5 0,00 0,00 0,00
58 Okna do otworu o wymiarach 150x150 cm szt 6 318,22 0,00 1909,32
59 Okiennica drewniana obustronna do okna j. w. szt 6 0,00 0,00 0,00
60 Drzwi wewnętrzne pokojowe do otworu o wymiarach 90x207 cm szt 9 443,00 0,00 3987,00
61 Drzwi wewnętrzne pokojowe do otworu o wymiarach 100x207 cm szt 1 510,00 0,00 510,00
62 Drzwi wewnętrzne łazienkowe do otworu o wymiarach 90x207 cm szt 3 465,00 0,00 1395,00
63 Drzwi wewnętrzne pełne do otworu o wymiarach 90x207 cm szt 1 443,00 0,00 443,00
64 Drzwi zewnętrzne do otworu o wymiarach 100x232 cm szt 1 1827,79 0,00 1827,79
65 Drzwi balkonowe do otworu o wymiarach 180x232 cm szt 1 298,83 0,00 298,83
66 Okiennica drewniana obustronna do drzwi j. w. szt 1 0,00 0,00 0,00
67 Brama garażowa do otworu o wymiarach 500x250 cm szt 1 2560,00 0,00 2560,00
68 Wyłaz strychowy o wymiarach 82x140 cm szt 1 460,00 0,00 460,00
69 Parapety zewnętrzne mb 13,1 31,05 0,00 406,76
70 Parapety wewnętrzne mb 13,1 94,00 0,00 1231,40
 Suma 16620,20
  14. Roboty terenowe          
71 Schody zewnętrzne m2 14 124,59 0,00 1744,26
72 Kostka brukowa gr. 6 cm m2 8,6 29,59 0,00 254,47
73 Palisady 12x12x40 cm mb 44,85 54,20 0,00 2430,87
74 Tarasy zewnętrzne m2 30 96,69 0,00 2900,70
75 Kostka brukowa gr. 6 cm m2 27,65 29,59 0,00 818,16
76 Palisady 12x12x40 cm mb 19,35 54,20 0,00 1048,77
77 Podjazd do garażu (część pozioma) m2 10,25 34,10 0,00 349,53
78 Kostka brukowa gr. 8 cm m2 9,9 34,10 0,00 337,59
79 Palisady 12x12x40 cm mb 3 54,20 0,00 162,60
 Suma 10046,95
          Łącznie 164842,88Firma Studio Atrium informuje, że arkusz kalkulacyjny ma jedynie charakter poglądowy i w związku z tym nie odpowiada za ewentualne pomyłki.

Drukuj