Orientacyjne koszty budowy

Arkusz kalkulacyjny kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 301 BRYGIDACeny podane w niniejszym arkuszu kalkulacyjnym są ustalone według  średnich cen zawartych w informacji o cenach materiałów budowlanych SEKONCENBUD na IV kwartał 2006 r. Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji oraz kosztów robocizny.Lp Opis robót Jedn. Ilość Cena Cena Wartość
  Opis elementów budynku miary jedn. jednostk. jednostk.  
        elementu robocizny    1. Roboty ziemne          
1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 120,5 0,00 0,00 0,00
2 Wykopy fundamentowe (wykopy pionowe wysokości 1, 15m o szerokości ław fundamentowych) m3 33,52 0,00 0,00 0,00
 Suma 0,00
  2. Fundamenty          
3 Podkład pod fundamenty gr. 10 cm (chudy beton B10) m3 2,92 151,76 0,00 443,14
4 Ławy fundamentowe, betonowe, beton B15 m3 9,5 169,50 0,00 1610,25
5 Ławy fundamentowe, żelbetowe, beton B15, przekrój 60x40 cm m3 1,36 169,50 0,00 230,52
6 Ściany fundamentowe, betonowe, beton B15 m3 17,95 169,50 0,00 3042,53
7 Podsypka gruzowa gr. 20 cm pod posadzki m3 14,22 14,34 0,00 203,91
8 Chudy beton B10 gr. 8 cm pod posadzki m3 5,69 151,76 0,00 863,51
9 Ocieplenie ścian fundamentowych styropianem przeznaczonym do styku z gruntem gr. 5 cm m2 29,52 26,19 0,00 773,13
10 Izolacja pozioma ścian fundamentowych (2 x papa na lepiku) m2 15,68 21,25 0,00 333,20
11 Stal zbrojeniowa na elementy żelbetowe ( w całym budynku) kg 1037 2,27 0,00 2353,99
 Suma 9854,18
  3. Ściany nośne parteru          
12 Ściany zewnętrzne gr. 30 cm z pustaków ceramicznych klasy 15 na zaprawie klasy M5 m2 76,3 83,32 0,00 6357,32
13 Nadproża żelbetowe, beton B15, przekrój 25x25 cm m3 0,66 169,50 0,00 111,87
14 Docieplenie nadproży styropianem FS15, gr. 5 cm m2 2,65 6,62 0,00 17,54
15 Ściany wewnętrzne gr. 25 cm z pustaków ceramicznych klasy 15 na zaprawie klasy M5 m2 18,05 71,84 0,00 1296,71
16 Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm szt 4 24,94 0,00 99,76
 Suma 7883,20
  4. Kominy parteru          
17 Komin z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie klasy M 5 m3 2,3 290,18 0,00 667,41
 Suma 667,41
  5. Strop nad parterem          
18 Strop gęstożebrowy "POROTHERM 19/50" o rozpiętości 200; 230; 455; 460 cm m2 66,1 90,68 0,00 5993,95
19 Płyta żelbetowa, beton B20, gr. 12 - 10 cm m2 12,83 20,35 0,00 261,09
20 Wieńce żelbetowe, beton B20, przekrój 25x27 cm m3 2,9 185,01 0,00 536,53
21 Docieplenie wieńców styropianem FS15, gr. 5 cm m2 9,08 6,62 0,00 60,11
22 Belki żelbetowe, beton B20, przekrój 25x23 cm, 25x33 cm, 25x52 cm m3 0,76 185,01 0,00 140,61
23 Docieplenie podciągów styropianem FS15, gr. 5 cm m2 1,8 6,62 0,00 11,92
24 Schody płytowe, żelbetowe, beton B20, gr. 12 cm m2 4,25 53,28 0,00 226,44
 Suma 7230,64
  6. Ściany nośne poddasza          
25 Ściany zewnętrzne gr. 30 cm z pustaków ceramicznych klasy 15 na zaprawie klasy M5 m2 54,05 83,32 0,00 4503,45
26 Nadproża żelbetowe, beton B15, przekrój 25x25 cm m3 0,66 169,50 0,00 111,87
27 Docieplenie nadproży styropianem FS15, gr. 5 cm m2 2,65 6,62 0,00 17,54
28 Wieniec opaskowy żelbetowy, beton B15, przekrój 25x15 cm m3 0,62 169,50 0,00 105,09
29 Docieplenie wieńca styropianem FS15, gr. 5 cm m2 2,48 6,62 0,00 16,42
30 Słupki kotwiące żelbetowe, beton B15, przekrój 25x25 cm m3 0,42 169,50 0,00 71,19
31 Docieplenie słupków kotwiących styropianem FS15, gr. 5 cm m2 1,69 6,62 0,00 11,19
 Suma 4836,74
  7. Kominy poddasza          
32 Komin z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie klasy M5 m3 3,52 290,18 0,00 1021,43
33 Komin z cegły klinkierowej klasy 20 na zaprawie klasy M5 ( nad dachem) m3 0,71 888,56 0,00 630,88
34 Nakrywy betonowe kominów, beton B15 m3 0,17 169,50 0,00 28,82
 Suma 1681,13
  8. Więźba          
35 Drewno konstrukcyjne więźby klasy C30 m3 10,03 739,20 0,00 7414,18
36 Konstrukcja dachu ( w rozwinięciu) m2 185,1 0,00 0,00 0,00
 Suma 7414,18
  9. Dach          
37 Krycie dachówką m2 185,1 35,28 0,00 6530,33
38 Folia wiatroizolacyjna m2 185,1 3,10 0,00 573,81
39 Rynny f 100 mb 19,3 24,13 0,00 465,71
40 Rynny f 70 mb 25 22,06 0,00 551,50
41 Rury spustowe f 70 mb 15 13,13 0,00 196,95
42 Rury spustowe f 50 mb 3 11,67 0,00 35,01
43 Wyłaz dachowy o wymiarach min. 80 x 80 cm szt 1 337,25 0,00 337,25
44 Okna połaciowe o wymiarach ościeżnicy 78x140 cm szt 3 1002,07 0,00 3006,21
45 Podłoga drewniana na jętkach, gr. 3, 2 cm m2 39,1 21,38 0,00 835,96
46 Podbitka drewniana, heblowana gr. 2 cm m2 55,9 37,96 0,00 2121,96
 Suma 14654,69
  10. Ściany działowe parteru          
47 Ściana gr. 12 cm z cegły pełnej klasy 10 na zaprawie klasy M2 m2 18,4 34,80 0,00 640,32
48 Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm szt 3 24,94 0,00 74,82
 Suma 715,14
  11. Podłoga na parterze          
49 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa (2 x papa na lepiku) m2 71,12 21,25 0,00 1511,30
50 Wełna mineralna, gr. 10 cm m2 70,88 15,63 0,00 1107,85
51 Wylewka betonowa, beton B15, gr. 6, 5 cm, zatarta na gładko m3 4,61 167,55 0,00 772,41
 Suma 3391,56
  12. Ściany działowe poddasza          
52 Ściana gr. 12 cm z cegły dziurawki klasy 5 na zaprawie klasy M2 m2 49,05 33,45 0,00 1640,72
53 Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm szt 4 24,94 0,00 99,76
 Suma 1740,48
  13. Podłoga na poddaszu          
54 Styropian FS 20 gr. 3 cm m2 66,85 4,69 0,00 313,53
55 Wylewka betonowa, beton B15, gr. 3, 5 cm, zatarta na gładko m3 2,34 167,55 0,00 392,07
 Suma 705,59
  14. Roboty wykończeniowe          
  Tynki          
56 Tynk cementowo-wapienny na ścianach od wewnątrz m2 326,9 3,36 0,00 1098,38
57 Tynk cementowo-wapienny na ścianach od zewnątrz m2 21 3,36 0,00 70,56
58 Tynk cienkowarstwowy m2 21 35,58 0,00 747,18
59 Tynk cementowo-wapienny na sufitach m2 70,55 3,36 0,00 237,05
  Docieplenie ścian zewnętrznych          
60 Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną, gr. 10 cm m2 155,7 53,56 0,00 8339,29
61 Ocieplenie cokołu zewnętrznego styropianem przeznaczonym do styku z gruntem gr. 5 cm m2 12,28 26,19 0,00 321,61
  Sufit podwieszany + skosy poddasza          
62 Wełna mineralna, gr. 12 cm m2 88,2 17,83 0,00 1572,61
63 Wełna mineralna, gr. 5 cm m2 79,37 6,90 0,00 547,65
64 Płyta gipsowo-włóknowa na ruszcie stalowym gr. 1, 0 cm m2 79,37 33,08 0,00 2625,56
  Posadzki          
65 Posadzka z płytek ceramicznych m2 38,66 37,29 0,00 1441,63
66 Posadzka z paneli podłogowych m2 99,06 42,26 0,00 4186,28
67 Trepy dębowe na schodach m2 4,25 945,00 0,00 4016,25
68 Balkon   0 0,00 0,00 0,00
69 Styropian FS 15 gr. 4 cm m2 11,4 36,37 0,00 414,62
70 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa (2 x papa na lepiku) m2 12,83 21,25 0,00 272,64
71 Styropian FS 20 gr. 3 cm m2 12,83 4,69 0,00 60,17
72 Wylewka betonowa, beton B15, gr. 4 cm, zatarta na gładko m3 0,51 167,55 0,00 85,45
73 Posadzka z płytek gresowych m2 11,4 48,04 0,00 547,66
  Balustrady          
74 Balustrada na schodach wysokości 90 cm mb 4,8 85,82 0,00 411,94
75 Balustrada na balkonie wysokości 100 cm mb 14,7 82,88 0,00 1218,34
 Suma 28214,86
  15. Okna i drzwi          
76 Okno do otworu o wymiarach 60x60 cm szt 1 114,56 0,00 114,56
77 Okno do otworu o wymiarach 120x150 cm szt 7 572,80 0,00 4009,57
78 Okiennica drewniana składana, lewa na okno do otworu o wymiarach 120x150 cm szt 2 0,00 0,00 0,00
79 Okiennica drewniana składana, prawa na okno do otworu o wymiarach 120x150 cm szt 2 0,00 0,00 0,00
80 Drzwi wewnętrzne łazienkowe do otworu o wymiarach 90x207 cm szt 2 465,00 0,00 930,00
81 Drzwi wewnętrzne pokojowe do otworu o wymiarach 90x207 cm szt 3 421,00 0,00 1263,00
82 Drzwi wewnętrzne pokojowe do otworu o wymiarach 100x207 cm szt 1 599,00 0,00 599,00
83 Drzwi wewnętrzne pełne do otworu o wymiarach 90x207 cm szt 2 443,00 0,00 886,00
84 Drzwi zewnętrzne do otworu o wymiarach 100x232 cm szt 1 1827,79 0,00 1827,79
85 Drzwi balkonowe do otworu o wymiarach 160x232 cm szt 2 1147,51 0,00 2295,01
86 Okiennica drewniana składana, lewa na drzwi balkonowe do otworu o wymiarach 160x232 cm szt 1 0,00 0,00 0,00
87 Okiennica drewniana składana, prawa na drzwi balkonowe do otworu o wymiarach 160x232 cm szt 1 0,00 0,00 0,00
88 Drzwi balkonowe do otworu o wymiarach 160x217 cm szt 2 1051,88 0,00 2103,76
89 Drzwi balkonowe do otworu o wymiarach 100x217 cm szt 2 657,43 0,00 1314,85
90 Wyłaz strychowy o wymiarach 70x120 cm szt 1 350,00 0,00 350,00
91 Parapety zewnętrzne mb 9,8 31,05 0,00 304,29
92 Parapety wewnętrzne mb 9,8 94,00 0,00 921,20
 Suma 16919,04
  16. Roboty terenowe          
93 Schody zewnętrzne m2 8,92 13,97 0,00 124,61
94 Kostka brukowa gr. 6 cm m2 5,38 29,59 0,00 159,19
95 Palisady 12x12x40 cm mb 29,46 54,20 0,00 1596,73
96 Tarasy zewnętrzne m2 21,13 13,97 0,00 295,19
97 Kostka brukowa gr. 6 cm m2 19,65 29,59 0,00 581,44
98 Palisady 12x12x40 cm mb 12,31 54,20 0,00 667,20
99 Murek betonowy, beton B15 m3 2,6 169,50 0,00 440,70
 Suma 3865,07
          Łącznie 109773,92Firma Studio Atrium informuje, że arkusz kalkulacyjny ma jedynie charakter poglądowy i w związku z tym nie odpowiada za ewentualne pomyłki.

Drukuj