Orientacyjne koszty budowy

Arkusz kalkulacyjny kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 216 WILLA ARTURACeny podane w niniejszym arkuszu kalkulacyjnym są ustalone według  średnich cen zawartych w informacji o cenach materiałów budowlanych SEKONCENBUD na IV kwartał 2006 r. Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji oraz kosztów robocizny.Lp Opis robót Jedn. Ilość Cena Cena Wartość
  Opis elementów budynku miary jedn. jednostk. jednostk.  
        elementu robocizny    1. Roboty ziemne          
1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 257,3 0,00 0,00 0,00
2 Wykopy fundamentowe (wykopy pionowe wysokości 1, 15m o szerokości ław fundamentowych) m3 70,31 0,00 0,00 0,00
 Suma 0,00
  2. Fundamenty          
3 Podkład pod fundamenty gr. 10 cm (chudy beton B10) m3 6,11 151,76 0,00 927,25
4 Ławy fundamentowe, betonowe, beton B15 m3 21,27 169,50 0,00 3605,27
5 Ławy fundamentowe, żelbetowe, beton B15, przekrój 60x40 cm m3 3,06 169,50 0,00 518,67
6 Ściany fundamentowe, betonowe, beton B15 m3 26,75 169,50 0,00 4534,13
7 Podsypka gruzowa gr. 20 cm pod posadzki m3 31,52 14,34 0,00 452,00
8 Chudy beton B10 gr. 8 cm pod posadzki m3 12,61 151,76 0,00 1913,69
9 Ocieplenie ścian fundamentowych styropianem przeznaczonym do styku z gruntem gr. 5 cm m2 49,52 26,19 0,00 1296,93
10 Izolacja pozioma ścian fundamentowych (2 x papa na lepiku) m2 35,04 21,25 0,00 744,60
11 Stal zbrojeniowa na elementy żelbetowe ( w całym budynku) kg 1832 2,27 0,00 4158,64
 Suma 18151,17
  3. Ściany nośne parteru          
12 Ściany zewnętrzne z cegły "POROTHERM 30 P+W" klasy 15 na zaprawie klasy M5 m2 135,4 83,32 0,00 11281,53
13 Nadproża żelbetowe, beton B15, przekrój 25x12 cm, 25x25 cm, 25x25-55 cm, 25x50-60 cm, 25x25-100 cm m3 4,05 169,50 0,00 686,48
14 Docieplenie nadproży styropianem FS15, gr. 5 cm m2 18,62 6,62 0,00 123,26
15 Słupy betonowe, beton B15, przekrój 40x40 cm m3 0,91 169,50 0,00 154,25
16 Ściany wewnętrzne z cegły "POROTHERM 25 P+W" klasy 15 na zaprawie klasy M5 m2 72,35 71,84 0,00 5197,62
17 Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm szt 4 24,94 0,00 99,76
18 Blat drewniany gr. 3cm m2 1,38 87,00 0,00 120,06
19 Słup betonowy, beton B15, przekrój 25x25 cm m3 0,19 169,50 0,00 32,21
20 Ściany z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie klasy M5 m2 4,77 70,58 0,00 336,67
 Suma 18031,83
  4. Kominy parteru          
21 Komin z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie klasy M 5 m3 4,3 290,18 0,00 1247,77
 Suma 1247,77
  5. Strop nad parterem          
22 Strop gęstożebrowy "Fert-40" o rozpiętości 320; 325; 365; 450 cm m2 147,4 101,06 0,00 14896,24
23 Docieplenie stropu styropianem FS15, gr. 15 cm m2 3,84 19,85 0,00 76,22
24 Płyta żelbetowa, beton B15, gr. 12 cm m2 13,7 18,65 0,00 255,51
25 Wieńce żelbetowe, beton B15, przekrój 25x27 cm, 30x27 cm m3 6,44 169,50 0,00 1091,58
26 Docieplenie wieńców styropianem FS15, gr. 5 cm m2 16,7 6,62 0,00 110,55
27 Belki żelbetowe, beton B15, przekrój 25x23 cm, 25x33 cm, 30x27 cm, 25x47-81 cm, 25x33-57 cm m3 2,55 169,50 0,00 432,23
28 Docieplenie belek styropianem FS15, gr. 5 cm m2 5,1 6,62 0,00 33,76
29 Schody płytowe, żelbetowe, beton B15, gr. 12 cm m2 4,5 48,82 0,00 219,69
 Suma 17115,78
  6. Ściany nośne poddasza          
30 Ściany zewnętrzne z cegły "POROTHERM 30 P+W" klasy 15 na zaprawie klasy M5 m2 47,5 83,32 0,00 3957,70
31 Nadproża żelbetowe, beton B15, przekrój 25x25 cm m3 0,41 24,94 0,00 10,23
32 Docieplenie nadproży styropianem FS15, gr. 5 cm m2 1,62 6,62 0,00 10,72
33 Wieńce opaskowe żelbetowe, beton B15, przekrój 25x13 cm, 25x22 cm m3 0,68 169,50 0,00 115,26
34 Docieplenie wieńców styropianem FS15, gr. 5 cm m2 2,23 6,62 0,00 14,76
35 Słupki kotwiące żelbetowe, beton B15, przekrój 25x25 cm m3 1,28 169,50 0,00 216,96
36 Docieplenie słupków kotwiących styropianem FS15, gr. 5 cm m2 2,34 6,62 0,00 15,49
37 Ściany wewnętrzne z cegły "POROTHERM 25 P+W" klasy 15 na zaprawie klasy M5 m2 54,65 71,84 0,00 3926,06
38 Nadproża żelbetowe, beton B15, przekrój 25x35 cm m3 0,25 169,50 0,00 42,38
39 Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm szt 2 24,94 0,00 49,88
 Suma 8359,43
  7. Kominy poddasza          
40 Komin z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie klasy M5 m3 4,38 290,18 0,00 1270,99
41 Komin z cegły klinkierowej klasy 20 na zaprawie klasy M5 ( nad dachem) m3 2,66 888,56 0,00 2363,57
42 Nakrywy betonowe kominów, beton B15 m3 0,28 169,50 0,00 47,46
 Suma 3682,02
  8. Więźba          
43 Drewno konstrukcyjne więźby klasy C30 m3 18,94 739,20 0,00 14000,45
44 Konstrukcja dachu ( w rozwinięciu) m2 360,35 0,00 0,00 0,00
 Suma 14000,45
  9. Dach          
45 Krycie dachówką m2 360,35 35,28 0,00 12713,15
46 Folia wiatroizolacyjna m2 360,35 3,10 0,00 1117,09
47 Rynny f 125 mb 72,4 26,28 0,00 1902,67
48 Rynny f 70 mb 10,5 22,06 0,00 231,63
49 Rury spustowe f 100 mb 12,5 17,52 0,00 219,00
50 Wyłaz dachowy o wymiarach min. 80 x 80 cm szt 1 337,25 0,00 337,25
51 Okna połaciowe o wymiarach ościeżnicy 78x140 cm szt 9 1002,07 0,00 9018,63
52 Podłoga drewniana na jetkach, gr. 3, 2 cm m2 11,85 37,96 0,00 449,83
53 Podbitka drewniana, heblowana gr. 2 cm m2 67,8 21,38 0,00 1449,56
 Suma 27438,81
  10. Ścianki lukarny          
54 Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL na ruszcie stalowym gr. 1, 0 cm m2 3 33,08 0,00 99,24
55 Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL na ruszcie stalowym gr. 2, 0 cm m2 3 50,97 0,00 152,91
56 Wełna mineralna gr. 8 cm m2 3 12,03 0,00 36,09
57 Wełna mineralna gr. 5 cm m2 3 6,90 0,00 20,70
 Suma 308,94
  11. Ściany działowe parteru          
58 Ściana gr. 12 cm z cegły pełnej klasy 10 na zaprawie klasy M2 m2 36,7 34,80 0,00 1277,16
59 Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm szt 5 24,94 0,00 124,70
 Suma 1401,86
  12. Podłoga na parterze          
60 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa (2 x papa na lepiku) m2 157,62 21,25 0,00 3349,43
61 Wełna mineralna "STROPROCK" , gr. 10 cm m2 158,02 15,63 0,00 2469,85
62 Wylewka betonowa, beton B15, gr. 6, 5 cm, zatarta na gładko m3 12,12 167,55 0,00 2030,71
 Suma 7849,98
  13. Ściany działowe poddasza          
63 Ściana gr. 12 cm z cegły dziurawki klasy 5 na zaprawie klasy M2 m2 43,5 33,45 0,00 1455,08
64 Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm szt 4 24,94 0,00 99,76
 Suma 1554,84
  14. Podłoga na poddaszu          
65 Styropian FS 20 gr. 3 cm m2 161,93 4,69 0,00 759,45
66 Wylewka betonowa, beton B15, gr. 3, 5 cm, zatarta na gładko m3 5,67 167,55 0,00 950,01
 Suma 1709,46
  15. Roboty wykończeniowe          
  Tynki          
67 Tynk cementowo-wapienny na ścianach od wewnątrz m2 654,1 3,36 0,00 2197,78
68 Tynk cementowo-wapienny na ścianie i słupach zewnętrznych m2 13,4 3,36 0,00 45,02
69 Tynk cienkowarstwowy m2 13,4 35,58 0,00 476,77
70 Tynk cementowo-wapienny na sufitach m2 149 3,36 0,00 500,64
  Docieplenie ścian zewnętrznych          
71 Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną "FASROCK-L", gr. 10 cm m2 230,2 53,56 0,00 12329,51
72 Ocieplenie cokołu zewnętrznego styropianem przeznaczonym do styku z gruntem gr. 5 cm m2 7,34 26,19 0,00 192,23
  Sufit podwieszany + skosy poddasza          
73 Wełna mineralna "ROCKMIN" gr. 12 cm m2 237,5 17,83 0,00 4234,63
74 Wełna mineralna "ROCKMIN" gr. 5 cm m2 193,05 6,90 0,00 1332,05
75 Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL na ruszcie stalowym gr. 1, 0 cm m2 200,8 33,08 0,00 6642,46
  Posadzki          
76 Posadzka z płytek ceramicznych m2 113,02 37,29 0,00 4214,52
77 Posadzka z paneli podłogowych m2 206,93 42,26 0,00 8744,86
78 Trepy dębowe na schodach m2 4,5 945,00 0,00 4252,50
  Balkon          
79 Styropian FS 15 gr. 10 cm m2 12,8 44,31 0,00 567,17
80 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa (2 x papa na lepiku) m2 5,48 21,25 0,00 116,45
81 Styropian FS 20 gr. 2 cm m2 4,52 3,13 0,00 14,15
82 Wylewka betonowa, beton B15, gr. 5, 5 - 3, 5 cm, zatarta na gładko m3 0,2 167,55 0,00 33,51
83 Posadzka z płytek gresowych m2 4,03 48,04 0,00 193,60
84 Balustrada gr. 12 cm z cegły pełnej klasy 10 na zaprawie klasy M2 m2 5,65 34,80 0,00 196,62
85 Nakrywa betonowa balustrady, beton B15 m3 0,14 169,50 0,00 23,73
  Balustrady          
86 Balustrada na schodach wysokości 90 cm mb 10,6 85,82 0,00 909,69
 Suma 47217,89
  16. Okna i drzwi          
87 Okno o wymiarach ościeżnicy 56, 5x53, 5 cm szt 2 114,56 0,00 229,12
88 Okna o wymiarach ościeżnicy 116, 5x113, 5 cm szt 2 458,24 0,00 916,47
89 Okna o wymiarach ościeżnicy 146, 5x143, 5 cm szt 5 716,00 0,00 3579,98
90 Drzwi wewnętrzne pokojowe o wymiarach ościeżnicy 88x205 cm szt 7 421,00 0,00 2947,00
91 Drzwi wewnętrzne pokojowe o wymiarach ościeżnicy 98x205 cm szt 1 599,00 0,00 599,00
92 Drzwi wewnętrzne łazienkowe o wymiarach ościeżnicy 88x205 cm szt 5 465,00 0,00 2325,00
93 Drzwi wewnętrzne o odporności ogniowej 0, 5 h o wymiarach ościeżnicy 88x205 cm szt 1 680,00 0,00 680,00
94 Drzwi zewnętrzne o wymiarach ościeżnicy 96, 5x222 cm szt 1 1825,17 0,00 1825,17
95 Drzwi balkonowe o wymiarach ościeżnicy 196, 5x219 cm szt 1 1314,85 0,00 1314,85
96 Zestaw balkonowy o wymiarach otworu 360x215 cm szt 2 2312,94 0,00 4625,89
97 Zestaw balkonowy o wymiarach otworu 300x215 cm szt 1 1927,45 0,00 1927,45
98 Brama garażowa, segmentowa typu UNIPRO firmy Wiśniowski o wymiarach otworu 250x215 cm szt 1 819,00 0,00 819,00
99 Wyłaz strychowy o wymiarach 70x80 cm szt 1 298,00 0,00 298,00
100 Parapety zewnętrzne mb 12 31,05 0,00 372,60
101 Parapety wewnętrzne mb 12 94,00 0,00 1128,00
 Suma 23587,53
  17. Roboty terenowe          
102 Schody zewnętrzne m2 4,86 13,97 0,00 67,89
103 Kostka brukowa gr. 6 cm m2 2,94 29,59 0,00 86,99
104 Palisady 12x12x40 cm mb 15,95 54,20 0,00 864,49
105 Tarasy zewnętrzne m2 59,07 13,97 0,00 825,21
106 Kostka brukowa gr. 6 cm m2 55,3 29,59 0,00 1636,33
107 Palisady 12x12x40 cm mb 31,4 54,20 0,00 1701,88
 Suma 5182,79
          Łącznie 196840,56Firma Studio Atrium informuje, że arkusz kalkulacyjny ma jedynie charakter poglądowy i w związku z tym nie odpowiada za ewentualne pomyłki.

Drukuj