Orientacyjne koszty budowy

Arkusz kalkulacyjny kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 161 WAŻKACeny podane w niniejszym arkuszu kalkulacyjnym są ustalone według  średnich cen zawartych w informacji o cenach materiałów budowlanych SEKONCENBUD na IV kwartał 2006 r. Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji oraz kosztów robocizny.Lp Opis robót Jedn. Ilość Cena Cena Wartość
  Opis elementów budynku miary jedn. jednostk. jednostk.  
        elementu robocizny    1. Roboty ziemne          
1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 177,25 0,00 0,00 0,00
2 Wykopy fundamentowe m3 38,6 0,00 0,00 0,00
 Suma 0,00
  2. Fundamenty          
3 Podkład pod fundamenty gr. 10 cm (chudy beton B10) m3 3,35 151,76 0,00 508,40
4 Ławy i stopy fundamentowe, betonowe, beton B15 m3 7,6 169,50 0,00 1288,20
5 Ławy fundamentowe, żelbetowe, beton B15, przekrój 50x30 cm m3 2,45 169,50 0,00 415,28
6 Ściany fundamentowe, betonowe, beton B15 m3 19,15 169,50 0,00 3245,93
7 Słupy betonowe, o przekroju 40x40 cm, beton B15 m3 0,8 169,50 0,00 135,60
8 Podsypka gruzowa gr. 20 cm pod posadzki m3 18,7 14,34 0,00 268,16
9 Chudy beton B10 gr. 8 cm pod posadzki m3 7,5 151,76 0,00 1138,20
10 Ocieplenie ścian fundamentowych styropianem przeznaczonym do styku z gruntem gr. 5 cm m2 44,3 26,19 0,00 1160,22
11 Izolacja pozioma ścian fundamentowych (2 x papa na lepiku) m2 16,15 21,25 0,00 343,19
12 Stal zbrojeniowa na elementy żelbetowe ( w całym budynku) kg 441 2,27 0,00 1001,07
 Suma 9504,23
  3. Ściany nośne          
13 Ściany zewnętrzne z cegły "POROTHERM 30 P+W" kl. 15 na zaprawie klasy M5 m2 114,6 83,32 0,00 9548,47
14 Nadproża żelbetowe, beton B15, przekrój 25x37, 25x23, m3 1,35 169,50 0,00 228,83
15 Docieplenie nadproży styropianem FS15, gr. 5 cm m2 5,45 6,62 0,00 36,08
16 Wieńce żelbetowe, beton B15, przekrój 25x20 cm m3 2,35 169,50 0,00 398,33
17 Docieplenie wieńcy żelbetowych styropianem FS 15, gr. 5 cm m2 9,75 6,62 0,00 64,55
 Suma 10276,25
  4. Kominy          
18 Komin z cegły pełnej kl. 15 na zaprawie kl. M5 m3 3,3 290,18 0,00 957,59
19 Komin z cegły klinkierowej kl. 15 na zaprawie kl. M5 ( nad dachem) m3 0,92 888,56 0,00 817,48
20 Nakrywy betonowe kominów, beton B15 m3 0,17 169,50 0,00 28,82
 Suma 1803,88
  5. Więźba          
21 Drewno konstrukcyjne więźby kl. C30 m3 11,23 739,20 0,00 8301,22
22 Konstrukcja dachu ( w rozwinięciu) m2 217,7 0,00 0,00 0,00
 Suma 8301,22
  6. Dach          
23 Krycie dachówką m2 217,7 35,28 0,00 7680,46
24 Folia wiatroizolacyjna m2 217,7 3,10 0,00 674,87
25 Rynny f 100 mb 58,7 24,13 0,00 1416,43
26 Rury spustowe f 70 mb 14 13,13 0,00 183,82
27 Wyłaz dachowy o wymiarach min. 80 x 80 cm szt 1 337,25 0,00 337,25
28 Podbitka drewniana, heblowana gr. 2 cm m2 72,3 21,38 0,00 1545,77
29 Podłoga drewniana strychu, deski gr. 3 cm m2 75,3 37,96 0,00 2858,39
 Suma 14696,99
  7. Ściany działowe          
30 Ściana gr. 12 cm z cegły ceram. pełnej kl. 10 na zaprawie klasy M2 m2 64,6 34,80 0,00 2248,08
31 Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm szt 5 24,94 0,00 124,70
32 Ściana gr. 25 cm + słupy 25x25 cm, z cegły ceram. pełnej kl. 10 na zaprawie klasy M2 m2 4,7 70,58 0,00 331,73
 Suma 2704,51
  8. Podłoga          
33 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa (2 x papa na lepiku) m2 93,6 21,25 0,00 1989,00
34 Wełna mineralna PAROC VL , gr. 10 cm m2 91 15,63 0,00 1422,33
35 Wylewka betonowa, beton B15, gr. 6, 5 cm, zatarta na gładko m3 5,9 167,55 0,00 988,55
 Suma 4399,88
  9. Roboty wykończeniowe          
  Tynki          
36 Tynk cementowo-wapienny na ścianach od wewnątrz m2 259 3,36 0,00 870,24
  Docieplenie ścian zewnętrznych          
37 Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną "PAROC RAL 4", gr. 10 cm m2 134,7 53,56 0,00 7214,53
38 Ocieplenie cokołu zewnętrznego styropianem przeznaczonym do styku z gruntem gr. 5 cm m2 14,75 26,19 0,00 386,30
  Sufit podwieszany          
39 Wełna mineralna "PAROC IL" gr. 12 cm m2 127 17,83 0,00 2264,41
40 Wełna mineralna "PAROC IL" gr. 5 cm m2 91,2 6,90 0,00 629,28
41 Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL na ruszcie stalowym gr. 1, 0 cm m2 91,2 33,08 0,00 3016,90
  Posadzki          
42 Posadzka z płytek ceramicznych m2 22,2 37,29 0,00 827,84
43 Posadzka z paneli podłogowych m2 68,75 42,26 0,00 2905,38
 Suma 18114,87
  10. Okna i drzwi          
44 Okna o wymiarach ościeżnicy 58x55, 5 cm szt 1 114,56 0,00 114,56
45 Okna o wymiarach ościeżnicy 148x145, 5 cm szt 6 716,00 0,00 4295,97
46 Drzwi wewnętrzne pokojowe o wymiarach ościeżnicy 88x205 cm szt 2 421,00 0,00 842,00
47 Drzwi wewnętrzne pokojowe o wymiarach ościeżnicy 98x205 cm szt 1 599,00 0,00 599,00
48 Drzwi wewnętrzne łazienkowe o wymiarach ościeżnicy 88x205 cm szt 2 465,00 0,00 930,00
49 Drzwi zewnętrzne o wymiarach ościeżnicy 96, 5x222 cm szt 1 1825,17 0,00 1825,17
50 Drzwi balkonowe o wymiarach ościeżnicy 96, 5x222 cm szt 2 687,31 0,00 1374,62
51 Drzwi balkonowe o wymiarach ościeżnicy 156, 5x222 cm szt 1 1099,69 0,00 1099,69
52 Wyłaz strychowy o wymiarach 68x100 cm szt 1 276,00 0,00 276,00
53 Parapety zewnętrzne mb 11 31,05 0,00 341,55
54 Parapety wewnętrzne mb 11 94,00 0,00 1034,00
 Suma 12732,56
  11. Roboty terenowe          
55 Schody zewnętrzne m2 16,4 13,97 0,00 229,11
56 Kostka brukowa gr. 6 cm m2 9,95 29,59 0,00 294,42
57 Palisady 12x12x40 cm mb 53,7 54,20 0,00 2910,54
58 Tarasy zewnętrzne m2 46,45 13,97 0,00 648,91
59 Kostka brukowa gr. 6 cm m2 43,95 29,59 0,00 1300,48
60 Palisady 12x12x40 cm mb 20,9 54,20 0,00 1132,78
 Suma 6516,24
          Łącznie 89050,62Firma Studio Atrium informuje, że arkusz kalkulacyjny ma jedynie charakter poglądowy i w związku z tym nie odpowiada za ewentualne pomyłki.

Drukuj