Orientacyjne koszty budowy

Arkusz kalkulacyjny kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 133 HELIOSCeny podane w niniejszym arkuszu kalkulacyjnym są ustalone według  średnich cen zawartych w informacji o cenach materiałów budowlanych SEKONCENBUD na IV kwartał 2006 r. Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji oraz kosztów robocizny.Lp Opis robót Jedn. Ilość Cena Cena Wartość
  Opis elementów budynku miary jedn. jednostk. jednostk.  
        elementu robocizny    1. Roboty ziemne          
1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 198,25 0,00 0,00 0,00
2 Wykopy fundamentowe m3 50,35 0,00 0,00 0,00
 Suma 0,00
  2. Fundamenty          
3 Podkład pod fundamenty gr. 10 cm (chudy beton B10) m3 4,38 151,76 0,00 664,71
4 Ławy fundamentowe, betonowe, beton B15 m3 10,86 169,50 0,00 1840,77
5 Ławy fundamentowe, żelbetowe, beton B15, przekrój 60x40, 58x40, 50x40 cm m3 6,55 169,50 0,00 1110,23
6 Ściany fundamentowe, betonowe, beton B15 m3 22,55 169,50 0,00 3822,23
7 Podsypka gruzowa gr. 20 cm pod posadzki m3 26,8 14,34 0,00 384,31
8 Chudy beton B10 gr. 8 cm pod posadzki m3 10,72 151,76 0,00 1626,87
9 Ocieplenie ścian fundamentowych styropianem przeznaczonym do styku z gruntem gr. 5 cm m2 39,29 26,19 0,00 1029,01
10 Izolacja pozioma ścian fundamentowych (2 x papa na lepiku) m2 20,68 21,25 0,00 439,45
11 Stal zbrojeniowa na elementy żelbetowe ( w całym budynku) kg 1518 2,27 0,00 3445,86
 Suma 14363,42
  3. Ściany nośne parteru          
12 Ściany zewnętrzne z cegły "POROTHERM 30 P+W" kl. 15 na zaprawie kl. M5 m2 75,7 83,32 0,00 6307,32
13 Nadproża żelbetowe, beton B15, przekrój 25x37, 25x23, 25x12 cm m3 1,39 169,50 0,00 235,61
14 Docieplenie nadproży styropianem FS15, gr. 5 cm m2 5,6 6,62 0,00 37,07
15 Słup betonowy, beton B15, przekrój 25x25cm m3 0,16 169,50 0,00 27,12
16 Docieplenie słupa styropianem FS15, gr. 5 cm m2 0,63 6,62 0,00 4,17
17 Ściany zewnętrzne z cegły "POROTHERM 25 P+W" kl. 15 na zaprawie kl. M5 m2 28,2 71,84 0,00 2025,89
18 Nadproża żelbetowe, beton B15, przekrój 20x25 cm m3 0,26 169,50 0,00 44,07
19 Docieplenie nadproży styropianem FS15, gr. 5 cm m2 1,2 6,62 0,00 7,94
20 Wieńce żelbetowe, beton B15, przekrój 20x18 cm m3 0,44 169,50 0,00 74,58
21 Docieplenie wieńców styropianem FS15, gr. 5 cm m2 2,25 6,62 0,00 14,90
22 Ściany wewnętrzne z cegły pełnej kl. 15 na zaprawie kl. M5 m2 2 70,58 0,00 141,16
23 Słup betonowy, beton B15, przekrój 25x25cm m3 0,17 169,50 0,00 28,82
24 Słup ceglany, cegła pełna kl. 150 na zaprawie marki 5, przekrój 25x25cm m3 0,34 290,18 0,00 98,66
 Suma 9047,30
  4. Kominy parteru          
25 Komin z cegły pełnej kl. 15 na zaprawie kl. M5 m3 2,66 290,18 0,00 771,88
 Suma 771,88
  5. Strop nad parterem          
26 Strop gęstożebrowy "Fert-40" rozpiętości 432, 5; 332, 5; 132, 5cm m2 105 101,06 0,00 10611,30
27 Wieńce żelbetowe, beton B15, przekrój 25x27 cm m3 2,92 169,50 0,00 494,94
28 Docieplenie wieńców styropianem FS15, gr. 5 cm m2 12,02 6,62 0,00 79,57
29 Belki żelbetowe, beton B15, przekrój 25x23 cm, 25x33 cm m3 1,6 169,50 0,00 271,20
30 Schody płytowe, żelbetowe, beton B15, gr. 12 cm m2 5,4 48,82 0,00 263,63
 Suma 11720,64
  6. Ściany nośne poddasza          
31 Ściany zewnętrzne z cegły "POROTHERM 30 P+W" kl. 15 na zaprawie kl. M5 m2 19,8 83,32 0,00 1649,74
32 Wieńce opaskowe żelbetowe, beton B15, przekrój 25x25 cm m3 2,98 169,50 0,00 505,11
33 Docieplenie wieńców styropianem FS15, gr. 5 cm m2 12,86 6,62 0,00 85,13
34 Słupki kotwiące żelbetowe, beton B15, przekrój 25x25 cm m3 0,25 169,50 0,00 42,38
35 Docieplenie słupków kotwiących styropianem FS15, gr. 5 cm m2 1,45 6,62 0,00 9,60
36 Belki żelbetowe, beton B15, przekrój 25x25 cm m3 0,62 169,50 0,00 105,09
37 Docieplenie belek styropianem FS15, gr. 3 cm m2 5,5 3,97 0,00 21,84
 Suma 2418,88
  7. Kominy poddasza          
38 Komin z cegły pełnej kl. 15 na zaprawie kl. M5 m3 1,57 290,18 0,00 455,58
39 Komin z cegły klinkierowej kl. 15 na zaprawie kl. M5 ( nad dachem) m3 1,1 888,56 0,00 977,42
40 Nakrywy betonowe kominów, beton B15 m3 0,21 169,50 0,00 35,60
 Suma 1468,59
  8. Więźba          
41 Drewno konstrukcyjne więźby kl. K27 m3 11,66 739,20 0,00 8619,07
42 Konstrukcja dachu ( w rozwinięciu) m2 249 0,00 0,00 0,00
 Suma 8619,07
  9. Dach          
43 Krycie dachówką m2 249 35,28 0,00 8784,72
44 Folia wiatroizolacyjna m2 249 3,10 0,00 771,90
45 Rynny f 100 mb 65,7 24,13 0,00 1585,34
46 Rury spustowe f 70 mb 21,4 13,13 0,00 280,98
47 Wyłaz dachowy o wymiarach min. 80 x 80 cm szt 1 337,25 0,00 337,25
48 Okna połaciowe o wymiarach ościeżnicy 78x118 cm szt 4 927,48 0,00 3709,92
49 Okna połaciowe o wymiarach ościeżnicy 78x140 cm szt 6 1002,07 0,00 6012,42
50 Podbitka drewniana, heblowana gr. 2 cm m2 48,77 21,38 0,00 1042,70
 Suma 22525,24
  10. Ściany działowe parteru          
51 Ściana gr. 12 cm z cegły ceram. pełnej kl. 10 na zaprawie kl. M2 m2 70,5 34,80 0,00 2453,40
52 Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm szt 6 24,94 0,00 149,64
 Suma 2603,04
  11. Podłoga na parterze          
53 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa (2 x papa na lepiku) m2 135,3 21,25 0,00 2875,13
54 Styropian FS 20, gr. 10 cm m2 111,63 15,63 0,00 1744,78
55 Wylewka betonowa, beton B10, gr. 6, 5 cm, zatarta na gładko m3 7,26 167,55 0,00 1216,41
56 Wylewka betonowa, beton B10, gr. 8 cm, zatarta na gładko m3 1,51 167,55 0,00 253,00
 Suma 6089,32
  12. Ściany działowe poddasza          
57 Ściana gr. 12 cm z cegły dziurawki kl. 5 na zaprawie kl. M2 m2 54,7 33,45 0,00 1829,72
58 Nadproża prefabrykowane L-19 o dł. 120 cm szt 5 167,55 0,00 837,75
 Suma 2667,47
  13. Podłoga na poddaszu          
59 Styropian FS 20 gr. 3 cm m2 105,2 4,69 0,00 493,39
60 Wylewka betonowa, beton B10, gr. 3, 5 cm, zatarta na gładko m3 3,68 167,55 0,00 616,58
 Suma 1109,97
  14. Roboty wykończeniowe          
  Tynki          
61 Tynk cementowo-wapienny na ścianach od wewnątrz m2 405,6 3,36 0,00 1362,82
62 Tynk cementowo-wapienny na sufitach m2 110 3,36 0,00 369,60
63 Tynk cementowo-wapienny na ścianach garażu od zewnątrz m2 29,5 3,36 0,00 99,12
  Docieplenie ścian          
64 Ocieplenie ścian zewnętrznego wełną mineralną "PAROC RAL 4", gr. 10 cm m2 127,74 53,56 0,00 6841,75
65 Ocieplenie cokołu zewnętrznego styropianem przeznaczonym do styku z gruntem gr. 5 cm m2 14,88 26,19 0,00 389,71
  Sufit podwieszany          
66 Wełna mineralna "PAROC IL" gr. 12 cm m2 138,15 17,83 0,00 2463,21
67 Wełna mineralna "PAROC IL" gr. 5 cm m2 115,9 6,90 0,00 799,71
68 Płyta gipsowo-włóknowa "FERMACELL" gr. 1, 0 cm na ruszcie stalowym m2 134,8 33,08 0,00 4459,18
  Posadzki          
69 Posadzka z płytek ceramicznych m2 36,45 37,29 0,00 1359,22
70 Posadzka z paneli podłogowych m2 180,35 42,26 0,00 7621,59
71 Trepy dębowe na schodach m2 5,3 945,00 0,00 5008,50
  Balustrady          
72 Balustrada na schodach wysokości 90 cm mb 5,6 85,82 0,00 480,59
 Suma 31255,01
  15. Okna i drzwi          
73 Okna o wymiarach ościeżnicy 58x55, 5 cm szt 6 114,56 0,00 687,36
74 Okna o wymiarach ościeżnicy 148x145, 5 cm szt 4 716,00 0,00 2863,98
75 Zestaw okienny o wys. 190 cm szt 2 2323,01 0,00 4646,01
76 Drzwi wewnętrzne pokojowe o wymiarach ościeżnicy 78x205 cm szt 1 421,00 0,00 421,00
77 Drzwi wewnętrzne pokojowe o wymiarach ościeżnicy 88x205 cm szt 6 421,00 0,00 2526,00
78 Drzwi wewnętrzne pokojowe o wymiarach ościeżnicy 98x205 cm szt 1 599,00 0,00 599,00
79 Drzwi wewnętrzne łazienkowe o wymiarach ościeżnicy 88x205 cm szt 3 465,00 0,00 1395,00
80 Drzwi zewnętrzne o wymiarach ościeżnicy 96, 5x222 cm szt 1 1825,17 0,00 1825,17
81 Drzwi balkonowe o wymiarach otworu 360x220 cm szt 1 2366,73 0,00 2366,73
82 Brama garażowa o wymiarach otworu 260x217 cm szt 1 1190,00 0,00 1190,00
83 Wyłaz strychowy o wymiarach 100x68 cm szt 1 276,00 0,00 276,00
84 Parapety zewnętrzne mb 16,7 31,05 0,00 518,54
85 Parapety wewnętrzne mb 16,7 94,00 0,00 1569,80
 Suma 20884,59
  16. Roboty terenowe          
86 Schody zewnętrzne m2 13,15 13,97 0,00 183,71
87 Kostka brukowa gr. 6 cm m2 8 29,59 0,00 236,72
88 Palisady 12x40 cm mb 43,05 54,20 0,00 2333,31
89 Tarasy zewnętrzne m2 22,45 13,97 0,00 313,63
90 Kostka brukowa gr. 6 cm m2 20,43 29,59 0,00 604,52
91 Palisady 12x40 cm mb 16,87 54,20 0,00 914,35
92 Podjazd do garażu m2 5,2 21,31 0,00 110,81
93 Kostka brukowa gr. 8 cm m2 5 34,10 0,00 170,50
94 Palisady 12x60 cm mb 1,5 54,20 0,00 81,30
 Suma 4948,85
          Łącznie 140493,27Firma Studio Atrium informuje, że arkusz kalkulacyjny ma jedynie charakter poglądowy i w związku z tym nie odpowiada za ewentualne pomyłki.

Drukuj