Orientacyjne koszty budowy

Kosztorys projektu "Gawot" (wersja: murowana – ceramika)
Poziom cen w kosztorysie aktualny na: II kwartał 2008 r.

 
Poz.OpisJ.m.IlośćCenaWartość

Stan surowym2 pu150,191 963,00294 886,00

Roboty ziemne i fundamentowem2 pu150,19294,0044 192,00
1Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharkim2167,560,0081,00
2Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,25m3, grunt kategorii IIIm3214,29610,002 261,00
3Podkłady betonowe na podłożu gruntowymm35,328397,002 115,00
4Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6mm313,591451,006 130,00
5Stopy fundamentowe betonowe z ręcznym układaniem betonu o objętości do 0,5m3m30,374514,00192,00
6Izolacje przeciwwilgociowe z papy ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy na lepiku na gorącom246,39933,001 561,00
7Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowejm325,729513,0013 205,00
8Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z ręcznym układaniem betonum30,9081 233,001 119,00
9Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwam2185,6253,00732,00
10Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwam2185,6253,00623,00
11Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrąm26054,003 255,00
12Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką mokrąm26025,001 523,00
13Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-IIIm3187,4628,005 340,00
14Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowymm316,241141,002 290,00
15Podkłady betonowe na podłożu gruntowymm39,103412,003 758,00

Konstrukcja parteru ze stropemm2 pu150,19535,0080 385,00
16Izolacje przeciwwilgociowe z papy ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy na lepiku na gorącom224,60733,00827,00
17Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegły kratówki grubości 1c na zaprawie cementowo-wapiennej (lub wapiennej) - zewm298,095198,0019 454,00
18Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegły kratówki grubości 1c na zaprawie cementowo-wapiennej (lub wapiennej) - wewm250,954198,0010 105,00
19Ścianki działowe pełne o grubości 1/2 cegły z cegieł pełnych lub dziurawek, analogia: cegła kratówkam238,177147,005 628,00
20Ścianki działowe pełne o grubości 1/4 cegły z cegieł pełnych lub dziurawekm29,78170,00688,00
21Izolacje z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką metalową - ocieplenie garażum221,66137,00822,00
22Izolacje z płyt styropianowych poziome od spodu konstrukcji na zaczynie gipsowym - garaż i kotłowniam230,245,001 360,00
23Osiatkowanie ścian i stropówm230,227,00818,00
24Ułożenie nadproży prefabrykowanychm37,233,001 238,00
25Łęki z cegiełm30,2121 355,00287,00
26Kominy w budynkach wolnostojące wieloprzewodowe z cegieł o przekroju 1/2 x 1/2 cegłym31,882980,001 844,00
27Kanały spalinowe i dymowe ceramiczne z pustakówm5,733,00189,00
28Słupy żelbetowe okrągłe i owalne o wysokości do 4,0m o obwodzie do 1,0m z ręcznym układaniem betonum30,5022 251,001 130,00
29Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 10 z układaniem betonu za pomocą pompym31,157888,001 028,00
30Płyty żelbetowe stropowe, płaskie lub na żebrach, grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompym2106,24579,008 396,00
31Płyty żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płytym25,850 x23,0040,00
32Płyty żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płytym2100,395 x73,002 458,00
33Schody betonowe i żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 8cmm26,72417,002 806,00
34Schody betonowe i żelbetowe - za każdy 1cm różnicy grubości płytym26,720 x74,00203,00
35Stropy z pustaków - wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cmm3 betonu4,967679,003 376,00
36Gzymsy o wysięgu do 50cm z ręcznym układaniem betonum32,0281 187,002 407,00
37Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowlit0,2573 968,001 019,00
38Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowlit3,2824 181,0013 722,00
39Słupy o masie do 1t w budynkach szkieletowych mieszkalnych lub administracyjnych o wysokości do 50mt0,077 553,00528,00

Konstrukcja poddaszam2 pu150,19236,0035 500,00
40Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegły kratówki grubości 1c na zaprawie cementowo-wapiennej (lub wapiennej) - zewm222,05198,004 373,00
41Ścianki działowe pełne o grubości 1/2 cegły z cegieł pełnych lub dziurawek, analogia: cegła kratówka - zewm210,587147,001 560,00
42Ściany działowe typu IS11 z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL na konstrukcji stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwowo - osłonowem253,232136,007 241,00
43Ścianki działowe pełne o grubości 1/2 cegły z cegieł pełnych lub dziurawek, analogia: cegła kratówkam260,651147,008 941,00
44Ścianki dwuwarstwowe 100-101 na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnymm245,649105,004 803,00
45Izolacje pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na suchom245,64922,001 012,00
46Izolacje pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho - druga warstwam245,64920,00931,00
47Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa, analogia: foliam245,64914,00660,00
48Słupy i filarki międzyokienne z cegły pełnej o wymiarach 1 i 1/2x1 i 1/2cegła na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennejm4168,00672,00
49Kominy w budynkach wolnostojące wieloprzewodowe z cegieł o przekroju 1/2 x 1/2 cegłym34,855980,004 759,00
50Kanały spalinowe i dymowe ceramiczne z pustakówm6,233,00206,00
51Montaż kotew stalowych murłatyszt2911,00338,00

Konstrukcja i pokrycie dachum2 pu150,19585,0087 983,00
52Kominy w budynkach wolnostojące wieloprzewodowe z cegieł o przekroju 1/2 x 1/2 cegłym32,014980,001 974,00
53Kanały spalinowe i dymowe ceramiczne z pustakówm3,633,00119,00
54Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręczniem210,24822,00228,00
55Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowaniam210,2486,0069,00
56Dostawa konstrukcji dachowej drewnianejm320,7591 144,0023 749,00
57Dostawa łączników ciesielskichszt1.521,6354,006 233,00
58Montaż ciesielski konstrukcji dachum225053,0013 420,00
59Montaż deski czołowejm44,223,00156,00
60Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cmm21,5386,00132,00
61Mocowanie folii na krokwiachm22507,001 834,00
62Montaż kontrłat z deskowaniem pełnym przy rozstawie krokwi do 100cmm22504,001 064,00
63Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 100cmm225013,003 297,00
64Wykonanie połaci dachowych o powierzchni ponad 50m2 z dachówki Brass mocowanej klamrami co trzecią - Dachówka Staroniemieckam225047,0011 805,00
65Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką Braas profilowaną i płaskąm4,2107,00452,00
66Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką Braas profilowaną i płaskąm57,733120,006 944,00
67Wykonanie kosza aluminiowego zwykłegom44,924103,004 648,00
68Montaż łącznika gąsiorówszt12128,001 543,00
69Montaż denka gąsioraszt1453,00752,00
70Montaż taśmy wentylacyjnej okapum44,228,00358,00
71Montaż okien połaciowych Smart 2 o powierzchni do 1,3m2,analogia:okna połaciowe i wyłazkpl31 149,003 447,00
72Montaż rynien dachowych o średnicy 150mm w systemie odwodnieniowym Braas StabiCorm44,2284,003 743,00
73Montaż narożników zewnętrznych w systemie odwodnieniowym Braas StabiCorszt1248,00577,00
74Montaż lejów spustowych w systemie odwodnieniowym Braas StabiCorszt651,00307,00
75Montaż rur spustowych o średnicy 100mm w systemie odwodnieniowym Braas StabiCorm13,245,00606,00
76Montaż kolanek w systemie odwodnieniowym Braas StabiCorszt1828,00511,00

Stolarka okienna i drzwiowa na ścianach osłonowychm2 pu150,19129,0019 448,00
77Montaż stolarki okiennej z PCVm231,4628,00908,00
78Dostawa stolarki okiennej z PCVkpl110 966,0010 966,00
79Montaż stolarki drzwiowej z PCVm24,24828,00122,00
80Dostawa stolarki drzwiowej z PCVkpl12 005,002 005,00
81Montaż bramy garażowejszt13 327,003 327,00
82Montaż drzwi wejściowychszt12 116,002 116,00

Elewacja i roboty zewnętrznem2 pu150,19182,0027 375,00
83Montaż parapetów zewnętrznych z blachym20,859,001 232,00
84Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrąm2142,73257,008 216,00
85Przymocowanie dyblami do podłoża ceramicznego płyt styropianowych przy ociepleniu metodą lekką mokrąszt570,9282,001 225,00
86Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką mokrąm2142,73225,003 625,00
87Montaż narożnika ochronnegom19,19,00180,00
88Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskiem2195,9644,00783,00
89Nałożenie na ościeża podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskiem212,7914,0058,00
90Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ścianachm2195,96419,003 749,00
91Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ościeżach do 15cmm212,79165,00842,00
92Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12cmm216,8132,002 220,00
93Stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożum30,452925,00418,00
94Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowymm31,92141,00270,00
95Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznymm30,461412,00190,00
96Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwam23,843,0011,00
97Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładkom23,8422,0086,00
98Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mmm23,844,0016,00
99Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłąm23,8489,00342,00
100Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną o wymiarach 30x30cmm21,506101,00152,00
101Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą - podcieńm25,5557,00319,00
102Przymocowanie dyblami do podłoża ceramicznego płyt styropianowych przy ociepleniu metodą lekką mokrąszt22,22,0047,00
103Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką mokrąm25,5525,00140,00
104Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie - podcień i słupym218,4144,0073,00
105Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ścianachm218,41419,00352,00
106Izolacje przeciwwodne z papy na powierzchniach poziomych na lepiku asfaltowym na zimno - pierwsza warstwa - loggiam26,6122,00146,00
107Izolacje przeciwwodne z papy na powierzchniach poziomych na lepiku asfaltowym na zimno - druga warstwam26,6114,0096,00
108Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji, STYROFOAMm26,6133,00223,00
109Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, analogia: FONDALINEm26,6118,00119,00
110Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko - tarasm26,6122,00148,00
111Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mmm26,610 x24,0056,00
112Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłąm26,4789,00576,00
113Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe prostem5290,001 452,00

Wykończeniem2 pu150,19802,00120 589,00

Oblicowania ścian i sufitówm2 pu150,19445,0066 923,00
114Izolacje poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa, TOPROCKm2187,522,004 227,00
115Izolacje płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - każda następna warstwam2187,521,004 091,00
116Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - pozioma podposadzkowa, analogia: paroizolacja TYVEKm2187,519,003 639,00
117Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształtowników CD i UDm2179,9993,0016 900,00
118Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształtowników CD i UDm27,51100,00753,00
119Dostawa i montaż schodów rozkładanych strychuszt1752,00752,00
120Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręczniem2526,6922,0011 755,00
121Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręczniem2100,39525,002 581,00
122Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłąm237,44599,003 722,00
123Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych - dwuwarstwowem2489,245