Proponowane materiały

Temperatura wewnątrz budynku 20.36°C
Powierzchnia ogrzewana budynku 123.71 m2
Powierzchnia ścian zewnętrznych 139.88 m2
Powierzchnia podłogi na gruncie 101.53 m2
Powierzchnia ścian wewnętrznych graniczących z garażem 26.35 m2
Powierzchnia stropów 132.83 m2
Udział mostków cieplnych 10 %
Strumień powietrza wentylacyjnego 290 m3 / h
Współczynnik szczelności budynku 1

Drukuj