Orientacyjne koszty budowy

Skrócony kosztorys:

Stan zerowy:49 611,00 zł
Część nadziemna:212 146,00 zł
Stan surowy
zadaszony (SUMA):
261 757,00 zł

Stolarka:

41 998,00 zł
Stan wykończeniowy:

166 948,00 zł

Inst. wod-kan.:26 340,00 zł
Inst. CO:23 468,00 zł
Inst. gazowa:1 514,00 zł
Inst. elektryczna:13 768,00 zł
Suma instalacji:65 091,00 zł
SUMA: 535 795 zł
Stan pod klucz. ceny netto. 2010 r

Drukuj