PAKIET ENERGOOSZCZĘDNY
Z  dniem 1 stycznia 2009 roku Polska jest zobowiązana do wypełnienia postanowień Dyrektywy Europejskiej 2002/91/WE, która nakazuje miedzy innymi wprowadzenie oceny energetycznej budynków i lokali mieszkalnych poprzez określenie dla nich klas energetycznych w postaci świadectw (certyfikatów) energetycznych.
 
Dyrektywa  nakazuje ocenę budynku pod kątem zapotrzebowania na energię całkowitą wykorzystywaną na wszystkie cele (ogrzewanie, wentylacja, przygotowanie ciepłej wody, klimatyzacja). Od tego jaki będzie poziom zapotrzebowania zależeć będzie w jakiej klasie energetycznej znajdzie się oceniany budynek. Tworzy się 7 klas energetycznych, przy czym dla budynku referencyjnego (porównawczego) stanowiącego podstawę odniesienia do budynku ocenianego ustala się wskaźnik EP równy 1 i klasę energetyczną D.

Dlatego  też, stworzyliśmy pakiet uzupełniających rozwiązań projektowych, które umożliwiają:

 • zdecydowaną poprawę izolacji termicznej budynku,
 • zmniejszenie zużycia energii, a co za tym idzie mniejsze koszty utrzymania
 • poprawę klasy energetycznej budynku (klasy energetyczne B-C)
W
  praktyce zastosowanie rozwiązań energooszczędnych w budynku oznacza wzrost wartości budynku na rynku nieruchomości.

PAKIET ENERGOOSZCZĘDNY WARTO ZASTOSOWAĆ W PRAKTYCE
 
Budowa  dobrego domu zaczyna się od wyboru właściwego projektu. Wybierając projekt zdecydowali Państwo o wielkości, formie budynku, rozwiązaniach funkcjonalnych i estetycznych. Na etapie wyboru materiałów i technologii zdecydują Państwo o kosztach budowy i przyszłego utrzymania domu. Do większości projektów dołączamy Pakiet Energooszczędny, którego zastosowanie podwyższy klasę energetyczną budynku. To Państwo, na etapie adaptacji lub budowy domu, podejmiecie decyzję o zastosowaniu energooszczędnych rozwiązań.

PROJEKT STANDARDOWY
 
Zakupiony  przez Państwa projekt został opracowany z zachowaniem wymaganej prawem i normami izolacyjności cieplnej, z naciskiem na prawidłowe rozwiązanie szczegółów budowlanych i wyeliminowanie mostków termicznych. Jest to projekt standardowy, przeznaczony dla inwestorów, którzy wybierają normatywną izolacyjność cieplną budynku za adekwatne pieniądze.

PAKIET ENERGOOSZCZĘDNY DOŁĄCZANY DO PROJEKTU
 
Pakiet  energooszczędny przygotowaliśmy dla tych z inwestorów, którzy mogą pozwolić sobie na zainwestowanie dodatkowych środków w energooszczędne rozwiązania na etapie budowy i komfortowe oczekiwanie, aż inwestycja zwróci się w trakcie użytkowania domu. Ponieważ dwie trzecie kosztów utrzymania domu to koszt jego ogrzewania, w pakiecie energooszczędnym zawarliśmy szczegółowe rysunki techniczne i zalecenia, których zastosowanie pozwoli zminimalizować straty ciepła w budynku.

W JAKI SPOSÓB ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIA Z PAKIETU
 
Jeśli  zdecydują się Państwo na zastosowanie rozwiązań z pakietu energooszczędnego, niezbędne będzie zlecenie ich wprowadzenia osobie uprawnionej. Na etapie adaptacji projektu zmiany może wprowadzić architekt adaptujący, na etapie budowy osoba uprawniona - wpisem do dziennika budowy.

ZAŁOŻENIA PAKIETU ENERGOOSZCZĘDNEGO
 
 1. Ściany zewnętrzne:
  1. Dwuwarstwowe z betonu komórkowego gr. 24cm (24 cm + 16 cm styropianu "Platinum Plus" firmy "Termo Organika" (λD=0.031 W/mK) lub 20 cm wełny mineralnej "Fasrock max" firmy "Rockwool" (λD=0.039 W/mK) ) - współczynniki odpowiednio Uo= 0,144 W/m²K lub Uo= 0,145 W/m²K
  2. Dwuwarstwowe z betonu komórkowego gr. 36 cm (36 cm + 12 cm styropianu "Platinum Plus" firmy "Termo Organika" (λD=0.031 W/mK) lub 15 cm wełny mineralnej "Fasrock max" firmy "Rockwool" (λD=0.039 W/mK)) - wsp. Uo= 0,145 W/ m²K dla obu wariantów.
  3. Dwuwarstwowe z betonu komórkowego (Ytong) gr. 36,5 cm (36,5 cm + 12 cm styropianu "Platinum Plus" firmy "Termo Organika" (λD=0.031 W/mK) - lub 15 cm wełny mineralnej "Fasrock max" firmy "Rockwool" (λD=0.039 W/mK) - współczynniki odpowiednio Uo=0,136 W/m²K lub Uo= 0,137 W/ m²K.
  4. Dwuwarstwowe z ceramiki poryzowanej "Porotherm" gr. 38 cm (38 cm + 12 cm styropianu "Platinum Plus" firmy "Termo Organika" (λD=0.031 W/mK) lub 15 cm wełny mineralnej "Fasrock max" firmy "Rockwool" (λD=0.039 W/mK)) - współczynniki odpowiednio Uo=0,148 W/m2K lub Uo=0,149 W/m2K
  5. 1. Dwuwarstwowe z pustaków ceramicznych U-220 gr. 25 cm (25 cm + 20 cm styropianu "Platinum Plus" firmy "Termo Organika" (λD=0.031 W/mK) lub 24 cm wełny mineralnej "Fasrock max" firmy "Rockwool" (λD=0.039 W/mK)) - współczynniki odpowiednio Uo=0,140 W/m²K lubUo=0,147 W/ m²K
  6. Dwuwarstwowe z bloczków silikatowych (wapienno-piaskowych) gr. 25cm (25cm + 20cm styropianu "Platinum Plus" firmy "Termo Organika" (λD=0.031 W/mK) lub 24cm wełna mineralna "Fasrock max" firmy "Rockwool" (λD=0.039 W/mK)) - współczynniki odpowiednio Uo=0,144 W/m2K lub Uo=0,150 W/m2K)
  7. Dwuwarstwowe z cegły wapienno piaskowej "Silka" gr. 24 cm (24 cm + 20 cm styropianu "Platinum Plus" firmy "Termo Organika" (λD=0.031 W/mK) lub 24 cm wełny mineralnej "Fasrock max" firmy "Rockwool" (λD=0.039 W/mK) - współczynniki odpowiednio Uo=0,144 W/m²K lub Uo=0,150 W/ m²K
  8. Trójwarstwowe z pustaków ceramicznych U-220 i zewnętrzną warstwą K-3 lub z cegły klinkierowej (25 cm + 20 cm ocieplenia z wełny mineralnej "Rockton" firmy "Rockwool lub UNI-PŁYTA firmy ISOVER (obie λD=0.036 W/mK) lub 16cm styropianu "Platinum Plus" firmy "Termo Organika" (λD=0.031 W/mK) +12 cm warstwa z pustaka K-3 lub cegła klinkierowa) - współczynniki odpowiednio Uo= 0,154 (0,158) W/ m²K(dla wełny mineralnej), Uo= 0,164 (0,169) W/ m²K (dla styropianu) - wyższe wartości dotyczą wariantu z cegła klinkierową
 2. Ściany fundamentowe i piwniczne
  1. Izolacja ze styropianu "GOLD fundament" gr. 10cm (λD=0.033 W/m2K) wykonana od strony zewnętrznej i wewnętrznej (bez piwnic).
 3. Izolacje podłogi
  1. Izolacja podłogi na gruncie i nad piwnicą 10cm ze styropianu "Gold Plus dach-podłoga" Firmy "Termo Organika" (λD=0.035 W/m2K)
   UWAGA: Przy zwiększeniu grubości izolacji termicznej w podłogach, należy obniżyć górną płaszczyznę ścian fundamentowych i poziom jej dostosować do położenia poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Należy także zwrócić uwagę na ewentualne zmiany w konstrukcji schodów.
 4. Izolacja stropodachu i stropu nad poddaszem użytkowym grubości 30cm
  1. Izolacja z wełny mineralnej "SUPER-MATA" firmy ISOVER (λD=0.033 W/m2K) gr. 20cm plus "SUPER-MATA" firmy ISOVER (λD=0.033 W/m2K) gr. 20cm współczynnik Uo=0,107 W/m2K
 5. Izolacja stropu nad parterem przy nieużytkowym poddaszu
  1. Izolacja z wełny mineralnej "SUPER-MATA" (λD=0.033 W/m2K) gr. 40cm współczynnik Uo=0,08 W/m2K
 6. Zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa:
  1. Okna "Termo PCV firmy M&S" o wsp. Uo=1,0 W/m2K dla szyby i Uo=1,2 W/m2K dla ramy.
  2. Okno połaciowe "Fakro" i "Velux" z szybą energooszczędną o wsp. Uo=1,1 W/m2K
  3. Drzwi zewnętrzne o parametrze Uo=1,3 W/m2K
  4. Brama garażowa z wkładką ocieplającą
 7. Termoizolacja mostków termicznych
  1. Zewnętrzne ościeżnice okienne i drzwiowe - termoizolację ścian zewnętrznych należy wyprowadzić około 3cm na ościeżnicę okienną i drzwiową, od strony wewnętrznej docieplić ścianę w świetle otworu (powiększyć otwór o około 5cm).
  2. Balkon - płyta balkonu żelbetowa ocieplona od góry 8cm styrodurem i od dołu 10cm styropianem "Platinum Plus" firmy "Termo Organika".
  3. Taras nad pomieszczeniem użytkowym - ocieplenie od góry styrodurem grubości 12cm.
  4. Ocieplenie domu od strony garażu warstwą 10cm styropianu "Platinum Plus" firmy "Termo Organika" (λD=0.031 W/m2K).
  5. Ocieplenie kominów w przestrzeni stropodachu lub ponad dachem.
  6. Ocieplenie ściany między wiatrołapem, a częścią mieszkalną warstwą 5cm styropian "Platinum Plus" firmy "Termo Organika" (λD=0.031 W/m2K)
 8. Instalacje.
  1. Instalacja grzewcza i przygotowania ciepłej wody użytkowej - z zastosowaniem kotła kondensacyjnego i kolektorów słonecznych.
  2. Instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją z zastosowaniem gruntowego wymiennika ciepła. W budynku należy zapewnić możliwość zamknięcia kanałów wentylacji grawitacyjnej wywiewnej - za wyjątkiem pomieszczeń kotłowni i garażu.
  3. Dodatkowe źródło ciepła - turbokominek z płaszczem wodnym.
 9. Świadectwo energetyczne budynku.
  1. Powyższe działania mają na celu otrzymanie certyfikatu energetycznego budynku w wyższej klasie energetycznej.