Gwarancja - 10 dni na sprawdzenie projektu!

Zgodnie z naszą polityką jakości oraz w zgodzie z prawem konsumenta, każdy klient może zrezygnować z zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki z projektem zgłosi fakt odstąpienia od zakupu, oraz w ciągu 14 dni dostarczy zwracany towar do naszej firmy (osobiście lub przesyłką kurierską).

Zgłoszenia zwrotu projektu należy dokonać telefonicznie, pod numerem: 074 8329014
lub e-mailem na adres  biuro@projekty24.com.pl

Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć oryginał paragonu/faktury oraz pisemne oświadczenie o zwrocie projektu wraz z podpisem osoby, która projekt kupiła. Przesyłkę należy odesłać na adres wskazany przez nas telefonicznie lub e-mailowo. Przesyłki na nasz koszt nie będą przyjmowane i będą zwracane do nadawcy.

Zwracany projekt musi być kompletny. Zwrot przyjmiemy tylko wtedy, gdy projekt nie nosi śladów użycia, nie był kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony, dotyczy to również oryginalnego opakowania.

Gwarantujemy zwrot wartości dokumentacji projektu pomniejszony o koszty jego wysyłki i przygotowania.
Pieniądze zwracamy przelewem na wskazane konto bankowe w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki i zwrotu do naszej firmy podpisanej przez klienta faktury korygującej.