Parter

  pomieszczenie m2
1 przedsionek 3,70
2 pokój dzienny z komunikacją 22,90
3 kuchnia 6,60
4 kotłownia 3,60
5 łazienka 3,50
  RAZEM: 40,30

Drukuj