Szczegóły programu


SZCZEGÓŁY PROGRAMU „RODZINA NA SWOIM”

Kto może ubiegać się o kredyt z dopłatą?

 • małżonkowie
 • osoby samotnie wychowujące dziecko – małoletnie lub w wieku do 25 lat (ale uczące się), albo dziecko, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny (bez względu na wiek)
 • osoby, które w ocenie banku mają zdolność kredytową
 • uwaga: w świetle nowelizacji ustawy z dnia 2 stycznia 2009 r. kredyt z dopłatą może zostać zaciągnięty również przez członka rodziny osoby ubiegającej się o kredyt, np.: rodziców, dziadków, rodzeństwo, teściów, itp.

Jakie warunki należy spełnić?

 • w chwili ubiegania się o kredyt nie można mieć własnego mieszkania ani domu (posiadanie nieruchomości gruntowej nie jest przeszkodą)
 • jeśli osoba ubiegająca się o kredyt jest najemcą mieszkania lub posiada spółdzielcze prawo lokatorskie do lokalu, musi zobowiązać się do zrezygnowania z takiego lokalu w ciągu sześciu miesięcy od dnia uzyskania prawa zamieszkania w wybudowanym domu
 • posiadanie własnego mieszkania nie musi być jednak przeszkodą w zdobyciu kredytu, ponieważ pieniądze ze zbycia nieruchomości przed podpisaniem umowy o kredyt preferencyjny mogą stanowić wkład własny, co będzie z pewnością dobrym rozwiązaniem wobec zaostrzonej polityki udzielania kredytów przez banki

Jaki dom zbudujesz z dopłatą?

 • dom do 140 m2; powierzchnię przyjmuje się na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego
 • dom jednorodzinny, wolno stojący, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej – z przeznaczeniem wyłącznie do celów mieszkaniowych
 • dom tani, czyli taki, którego koszt budowy nie przekroczy iloczynu powierzchni użytkowej i średniego kosztu budowy 1m2 ustalanego co kwartał dla każdego województwa powiększonego o 40%. Koszt budowy domu jest przyjmowany na podstawie kosztorysu uwzględniającego: koszt budowy wraz z kosztami przyłączy i urządzeń instalacyjnych (w tym szamba, przydomowej oczyszczalni, podjazdu, ogrodzenia)
Program „Rodzina na swoim” koordynuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Wnioski o kredyt z dopłatą należy składać w bankach, które mają podpisaną umowę z BGK, czyli:

PKO BP, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (placówki SKOK), Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Mazowiecki Bank Regionalny S.A, Alior Bank, Getin Bank, Pekao Bank Hipoteczny.


Warunki kredytowe

 • kredyt udzielany jest w złotych polskich
 • o wysokości oprocentowania decyduje bank, w którym zostaje zaciągnięty kredyt, ale nie ma to wpływu na wysokość dopłaty
 • można wybrać system rat równych lub malejących
 • możliwa jest półroczna karencja w spłacie kapitału (w tym czasie spłaca się odsetki)
 • można zaciągnąć kredyt na ponad 100% wartości inwestycji
 • należy posiadać zdolność kredytową
 • po ośmiu latach spłaty i po zakończeniu okresu dopłat można przewalutować kredyt lub całkowicie go spłacić
 • kredyt z dopłatą można uzyskać tylko raz,instytucja nadzorująca program, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi rejestr osób, które zaciągnęły kredyt

Korzyści

 • Skarb Państwa spłaca nawet 50% odsetek przez pierwsze osiem lat kredytowania
 • okres spłaty kredytu: 30 lat
 • możliwość wyboru kredytu bez prowizji i ze standardową marżą lub kredytu z niższą marżą i standardową prowizją