Ciekawostki:
Do domu gotowego, wprowadzacie się do gotowego domu po ok. 2-3 miesiącach od wykonania płyty fundamentowej lub podpiwniczenia domu.

Polski Dom 2000

DOMY GOTOWE – opis systemu - Określenie to oznacza, że dom, a konkretniej jego elementy składowe, są w dużej mierze wykonywane w fabryce.

DOMY GOTOWE – opis systemu

Od około 15 lat obserwuje się w Polsce stały postęp w technice budowlanej. Inżynierowie próbują zracjonalizować proces budowlany m.in. poprzez jak najszersze zastosowanie elementów prefabrykowanych, wyprodukowanych wcześniej w fabrykach. W ten sposób można budować taniej i szybciej, zyskując dodatkowo na jakości. Przykładem mogą być powszechnie stosowane: gotowe rolety, podciągi, wieńce, belki stropowe, całe stropy, gotowe lub prawie gotowe wiązary dachowe, prefabrykowane systemy kominowe i wentylacyjne itp. Pomimo tego, dla kreatywnych i mądrych inżynierów jest to w dalszym ciągu za mało. W latach 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku, a więc około 30 lat temu udało się im zrealizować ideę szybkiego i dokładnego budowania domów jednorodzinnych, łącząc wiedzę o procesach produkcyjnych z solidną wiedzą rzemieślniczą i nie osiągalną wcześniej jakością. Tak powstały największe, europejskie fabryki domów gotowych, których zdolność produkcyjna sięga nawet 1000 domów gotowych rocznie.
Określenie „dom gotowy” jest często źle rozumiane przez klientów. Określenie to oznacza, że dom, a konkretniej jego elementy składowe, są w dużej mierze wykonywane w fabryce. Po przywiezieniu na plac budowy montuje się je w kompletny, w pełni funkcjonalny dom, którego wykończenie następuje już w sposób tradycyjny. Takie postępowanie jest bardzo uzasadnione ekonomicznie i technologicznie, ponieważ tylko jedna fabryka średniej wielkości może wyprodukować aż 200 domów rocznie, zrealizowanych według projektów gotowych lub projektów indywidualnych.
Obecnie, po 30 latach stałego rozwoju, domy gotowe stanowią produkt high-tech, czyli technologii wyprzedzającej pod każdym względem tradycyjne techniki budowlane. Trwałość domów gotowych niczym nie różni się od domów w tzw. technologii mokrej - „cegła na cegłę”, można je zbudować w ciągu 3-4 miesięcy, a przede wszystkim domy tego typu są ekstremalnie energooszczędne.

Czym różni się dom gotowy z prefabrykowanych elementów gotowych od domu typu „cegła na cegłę”?

Podstawową różnicą pomiędzy domem gotowym a domem murowanym jest sposób budowy ściany zewnętrznej i wewnętrznej. W przypadku domu tradycyjnego wznoszenie ścian następuje w wyniku wielu odrębnych procesów technologicznych. Przykładowo, wznosząc ściany w sposób konwencjonalny, murarz układa poszczególne warstwy cegły lub pustaka, łącząc je zaprawą. Jest zmuszony pozostawić otwory na okna i drzwi, wzmacniając je nadprożami, podciągami oraz wieńcami. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej następuje dopiero w dalszym etapie. W przypadku najczęściej spotykanego muru dwuwarstwowego, konieczne jest wykonanie dodatkowego procesu technologicznego, czyli realizacji ocieplenia zewnętrznego. Te i wiele innych czynności wymaga dużej ilości czasu i zaangażowania różnych wykonawców.
W przypadku domów gotowych ściany zewnętrzne i wewnętrzne są produkowane w całości w fabryce na nowoczesnych urządzeniach i stołach ciesielskich o wysokości do 3m i długości do 12 m. Montaż gotowej ściany lub połaci dachowej odbywa się płynnie, bez względu na panujące na zewnątrz warunki pogodowe. Stopień prefabrykacji jest tak przemyślany i zracjonalizowany, że na budowie wykonywane są wyłącznie roboty montażowe i wykończeniowe. Dzięki temu technologia realizacji domów z prefabrykowanych elementów warstwowych zdecydowanie wygrywa z tradycyjnymi metodami budowlanymi pod względem czasu realizacji i jakości przygotowania elementów składowych budynku.

Opis ściany z prefabrykowanych elementów warstwowych.

Najczęściej konstrukcję ściany domu gotowego stanowią: rama z drewna KVH (drewno konstrukcyjne o zdecydowanie podwyższonych parametrach wytrzymałościowych) oraz słupki wypełniających ramę, ustawione co 62,5 cm. Słupki mają najczęściej wymiar 60 x 160 mm. Dolną (poziomą) część ramy o przekroju 80 x 160 mm nazywamy podwaliną, górną (poziomą) o przekroju 100 x 160 mm – oczepem. Tego typu konstrukcja to jeszcze zdecydowanie za mało aby swobodnie przenieść na grunt obciążenia stropu, ściany kolankowej, dachu i wytrzymać silny napór wiatru. Dopiero przymocowanie (najlepiej obustronne) poszycia do ramy usztywnia całą konstrukcję. Jako poszycie, najczęściej stosuje się wielko-formatowe płyty OSB3, które zamontowane z obu stron sprawiają, że ściana staje się niezwykle sztywną i wytrzymałą strukturą, zdolną przenieść obciążenie nawet pięciu pięter.
Wewnątrz ramy, pomiędzy dwa poszycia z OSB, umieszcza się wełnę mineralną o grubości 16 cm. Od wewnętrznej strony ściany konieczny jest montaż folii paroizolacyjnej oraz płyty gipsowo – kartonowej. Natomiast od zewnątrz, w celu podwyższenia i tak już wysokich parametrów energooszczędnych, dodaje się jeszcze 10 lub więcej cm odpowiedniej płyty styropianowej wraz siatką i tynkiem zewnętrznym. Dzięki płycie styropianowej w perfekcyjny sposób likwidujemy wszelkie możliwe mostki cieplne i osiągamy doskonałe współczynniki przenikania cieplnego na poziomie ok. 0,15 lub 0,16 [W/m2K]. Jest to dwa razy więcej niż przewiduje wymagana norma.
Tak przygotowane całkowicie w fabryce wielko-formatowe elementy ścienne transportowane są na budowę samochodami ciężarowymi TIR i bez żadnego magazynowania kotwione do płyty fundamentowej lub płyty piwnicy. Bardzo ważnym elementem prac montażowych jest dokładny, zapewniający szczelność proces łączenia elementów. Ostatnim krokiem, po połączeniu wszystkich ścian zewnętrznych jest tynkowanie ostatnią warstwą tynku. Trwa to zaledwie kilka godzin i stanowi dodatkowe zabezpieczenie i uszczelnienie ścian zewnętrznych budynku. Prefabrykowane ściany wielowarstwowe są wykonywane standardowo jako elementy ekstremalnie energooszczędne. Poprzez ich wielowarstwowość zapewniona jest także ochrona przed hałasem. Ze względu na swoją konstrukcję ściany z elementów gotowych są o 30-50% cieńsze od ścian murowanych. Dzięki temu właściciel domu dostaje bonus w postaci większej o około 5-10% powierzchni domu wewnątrz obrysu ścian. Nie wolno zapominać, że ściany te są suche i nie potrzeba jednego sezonu grzewczego by je osuszyć.

Ściany wewnętrzne
W przypadku domów gotowych, również ściany wewnętrzne nie są murowane, lecz produkowane w fabryce jako gotowe elementy wielkowymiarowe. Po wyprodukowaniu transportuje się je na budowę, montuje i kotwi pomiędzy ścianami zewnętrznymi, usztywniając całą konstrukcję parteru.
Konstrukcją wsporczą jest tu także rama z drewna KVH, wewnątrz której znajduje się 10 cm wełny mineralnej służącej w tym przypadku do wygłuszenia przegrody. Poszycie usztywniające ścianę i nadające jej masę to montowane po obu stronach płyty OSB i płyty z naturalnego gips-kartonu. Instalacje elektryczne są już przygotowane poprzez montaż tzw. „peszli”. Tam gdzie to konieczne przygotowuje się szachty pod piony instalacyjne.
Wykończenie wszystkich połączonych ze sobą ścian zewnętrznych i wewnętrznych polega na szpachlowaniu, montowaniu drzwi, układaniu płytek ceramicznych, przeprowadzaniu montażu urządzeń sanitarnych i malowaniu.

Stropy
Stropy z solidnych belek drewnianych KVH są sprawdzonymi konstrukcjami od kilkuset lat. Kiedyś w budownictwie stosowano właściwie tylko takie stropy.
Budując dom w sposób konwencjonalny budowniczy potrzebuje na wykonanie stropu ok. 3-4 tygodni i wiąże się to z wieloma po sobie następującymi czynnościami. Decydując się na dom gotowy z prefabrykowanych elementów warstwowych strop jest gotowy w kilka godzin. W zakładzie produkcyjnym wytwarza się wcześniej zaprojektowane elementy stropowe o szerokości do 2,5 m i długości do 12 m. Pomiędzy solidnymi belkami nośnymi z drewna o podwyższonej jakości KVH, o wymiarach minimum 6x22 cm lub 6x24 cm, znajduje się wełna mineralna wygłuszająca i ocieplająca strop. Na belki nośne stropu montuje się ciężkie i stabilne płyty OSB grubości 22 mm, które usztywniają całą konstrukcję. Od dołu, prefabrykowane płyty stropowe mają zamontowaną folię paroszczelną, łaty i płytę gipsowo-kartonową. Zaraz po zamontowaniu stropu na budowie i po rozprowadzeniu wszystkich instalacji, strop otrzymuje od góry specjalną twardą matę wygłuszającą z wełny mineralnej grubości 4 cm, na którą wylewany jest „pływająco” jastrych (zaprawa betonowa). Warstwa wylewki dodatkowa wygłusza i usztywnia całą konstrukcję stropu. W taki sposób, już po kilku godzinach, otrzymujemy na budowie solidny, trwały, wielowarstwowy strop, który w niczym nie ustępuje stropowi żelbetonowemu.

Schody
Niczym nie różnią się od schodów stosowanych w konwencjonalnych budynkach. Jest oczywiste, że preferujemy schody o konstrukcji drewnianej.

Kominy i przewody wentylacyjne
Tu także nie ma różnicy w stosunku do domów murowanych z cegły.

Dachy
W przypadku samej konstrukcji dachu, to nie ma żadnej różnicy pomiędzy dachami montowanymi w domach murowanych, a tymi montowanymi na domach gotowych z prefabrykowanych elementów warstwowych. Dach wykonany jest jako solidna konstrukcja ciesielska zgodnie z najnowszymi trendami w budowie dachów. Dach można pokryć dowolną dachówką i warstwy dachowe są identyczne. Jednakże w wypadku zaprojektowania dachu dwuspadowego producenci domów gotowych, często także ten fragment domu, przygotowują w fabryce jako prefabrykowany element wielkowymiarowy. Tak przygotowane elementy dachowe (już z ociepleniem wełną mineralną, z folią paroizolacyjną, folią paroprzepuszczalną, łatami i kontrłatami) można w ciągu kilku godzin zamontować i szczelnie połączyć. Już w drugim, najpóźniej trzecim dniu można kłaść dachówkę. Przy skomplikowanych dachach wielopołaciowych producenci domów gotowych także mają przewagę nad firmami ciesielskimi, które potrzebują na ich wykonanie ok. 1-2 tygodni. Dzięki dokładnemu zaprojektowaniu konstrukcji dachu w komputerze i odwiązaniu (niem. abbund), czyli precyzyjnym przycięciu i przygotowaniu przez specjalistyczne maszyny wszelkich połączeń ciesielskich w fabryce, producenci domów gotowych mogą przygotować konstrukcję do łączenia w całość już w ciągu jednego lub dwóch dni.

Jak więc wynika z powyższego opisu produkcji domów gotowych, współczesne budownictwo nie oparło się postępowi i racjonalizacji z ogromną korzyścią dla klienta. Klient otrzymuje dom dobrze zaprojektowany i precyzyjnie wykonany. Dom ekstremalnie energooszczędny, w którym można zamieszkać po 3-5 miesiącach od wykonania fundamentu.
Jednak największą niespodzianką dla właściciela domu gotowego będzie rachunek za ogrzewanie. Z pewnością będzie on 2-3 krotnie mniejszy niż rachunki sąsiadów, którzy zbudowali dom „w tradycji” i do tego „tanio”, oszczędzając na prawidłowej grubości ocieplenia. Roczne oszczędności w wysokości 3-5 tys. zł za ogrzewanie domu pozwalają spokojnie patrzyć w przyszłość i nie stresować się tak bardzo wzrastającymi cenami gazu i innych nośników energii na rynkach światowych. A przy ewentualnej sprzedaży domu, posiadanie doskonałego paszportu energetycznego budynku pozwala nam sprzedać dom za zdecydowanie wyższą cenę i szybciej niż „oszczędzający” sąsiad.

Życie wewnętrzne ściany zewnętrznej…

Ogromne znaczenie dla jakości domu gotowego z prefabrykowanych elementów warstwowych ma konstrukcja ściany zewnętrznej. Na pierwszy rzut oka konstrukcje różnych producentów są takie same, lecz dopiero podczas dokładnego porównania można zobaczyć istotne jakościowo różnice. Różnice te, czasami bardzo znaczne, przekładają się później w istotny sposób na jakość użytkowania domu, jego trwałość, aspekty ekologiczne i oczywiście jego cenę.
Każda ściana domu jednorodzinnego musi spełniać wiele, często wykluczających się funkcji. Prawidłowo wykonana ściana zewnętrzna domu gotowego musi odznaczać się następującymi cechami:

 • musi być energooszczędna,
 • musi przenosić obciążenia i usztywniać budynek,
 • musi być szczelna,
 • odporna na parcie wiatru,
 • odporna na wilgoć,
 • odporna na hałas,
 • odporna na ogień.

Najczęściej konstrukcję ściany domu gotowego stanowią: rama z drewna KVH (drewno konstrukcyjne o zdecydowanie podwyższonych parametrach wytrzymałościowych) oraz słupki wypełniających ramę, ustawione co 62,5 cm. Słupki mają najczęściej wymiar 60 x 160 mm. Dolną (poziomą) część ramy o przekroju 80 x 160 mm nazywamy podwaliną, górną (poziomą) o przekroju 100 x 160 mm – oczepem. Tego typu konstrukcja to jeszcze zdecydowanie za mało aby swobodnie przenieść na grunt obciążenia stropu, ściany kolankowej, dachu i wytrzymać silny napór wiatru. Dopiero przymocowanie (najlepiej obustronne) poszycia do ramy usztywnia całą konstrukcję. Jako poszycie, najczęściej stosuje się wielko-formatowe płyty OSB3, które zamontowane z obu stron sprawiają, że ściana staje się niezwykle sztywną i wytrzymałą strukturą, zdolną przenieść obciążenie nawet pięciu pięter. Konstrukcję tą można inaczej nazwać jako:

 • samonośną konstrukcję warstwową,
 • samonośną konstrukcję płytową ( niem. Holztafelbauwiese, Holzrahmenbauwiese).

Wewnątrz ramy, między dwa poszycia z OSB, umieszcza się wełnę mineralną o grubości 16 cm, od wewnętrznej strony ściany konieczna jest odpowiednia folia paroizolacyjna oraz płyta gipsowo – kartonowa. Od zewnątrz, w celu podwyższenia i tak już wysokich parametrów energooszczędnych, dodaje się jeszcze 10 lub więcej cm odpowiedniej płyty styropianowej wraz siatką i tynkiem zewnętrznym. Dzięki płycie styropianowej w perfekcyjny sposób likwidujemy wszelkie możliwe mostki cieplne i osiągamy doskonałe współczynniki przenikania cieplnego na poziomie ok. 0,15 lub 0,16 [W/m2K]. Jest to dwa razy lepiej niż przewiduje norma.
Producenci domów gotowych wytwarzają w fabryce całe ściany, które w maksymalny, ekonomicznie uzasadniony sposób są wykańczane już w hali produkcyjnej. Tak więc już w fabryce domów gotowych wyposaża się ścianę zewnętrzną w okna, drzwi i parapety. Po przewiezieniu wielkoformatowych elementów na budowę, dom jest gotowy w bardzo szybkim czasie (około 2 tygodni). Po odpowiednim połączeniu wszystkich cementów składowych otrzymujemy dom gotowy z zewnątrz. Pozostają jedynie prace instalacyjne i wykończeniowe wewnątrz budynku.
Wielką zaletą systemu budowania domów z prefabrykowanych elementów warstwowych jest to, że odznaczają się one wysoką jakością przy krótkim czasie budowy i relatywnie korzystnej cenie. Jest to możliwe poprzez racjonalny i zestandaryzowany system budowlany i proces kontroli produkcji.
Nie wolno jednak zapominać, że niezwykle ważną rzeczą w domach gotowych jest precyzyjny montaż poszczególnych elementów prefabrykowanych. Niedokładności w montażu, brak precyzji może zredukować znaczną przewagę technologiczną domów gotowych nad innymi systemami budowlanymi. Oprócz kolejności poszczególnych warstw ściany domu gotowego i jakości wykonania, ważne są także jakość zastosowanych surowców i konstrukcyjne rozwiązania detali. Trzeba koniecznie stosować drewno najwyższej jakości KVH (Konstruktionsvollholz) o wilgotności 15% ± 3%, alternatywnie można zastosować konstrukcje nośne z belek podwójnych T firmy Steico lub Kronopol. Standardowo stosuje się wełnę skalną, wełnę szklaną lub z włókien drzewnych (Rockwool, Isover, Paroc, Ursa, Steico) o współczynniku przenikania λ od 0,33 do 0,42 [W/mK]. Jeśli chodzi o płytę styropianową oraz masy tynkarskie to można wybierać spośród wielu dobrej klasy producentów. Jedyne kryteria wyboru to: przeznaczenie produktu, jakość wykonania i oczywiście cena.
Reasumując należy stwierdzić, że domy gotowe z prefabrykowanych elementów płytowych to obecnie najbardziej racjonalna i pewna metoda budowania domów. Jeszcze 15-20 lat temu ta niedoceniana w Polsce metoda budowlana miała np. w Irlandii udział w rynku budowy domów jednorodzinnych na poziomie 1-3%. Obecnie 30% wszystkich budynków jednorodzinnych budowanych w Irlandii wznosi się w tej technologii, doceniając przede wszystkim aspekt ogromnej energooszczędności, niskich kosztów utrzymania takiego domu, trwałości, solidności wykonania oraz dużej szybkości budowania wynoszącej od 3 do 6 miesięcy.

Domy gotowe… nowa jakość?

Z wielkim opóźnieniem, zaczyna wreszcie docierać do Polski nowa, innowacyjna w Polsce technologia budowania domów wysoce energooszczędnych. Mianowicie technologia budowy domów z prefabrykowanych, drewnianych elementów warstwowych (płytowych). Kończy się wreszcie „rzemieślnicze” podejście do budownictwa, a zaczyna się myśleć o domu w kategorii produktu, wręcz o charakterze przemysłowym. Dom staje się „towarem”, który jest obiektem marzeń każdego człowieka. Dla klienta nowoczesnego bardzo istotne jest to, czy spełni swoje marzenia w ciągu 3-4 lat od podjęcia decyzji o budowaniu domu, czy też w ciągu 4-6 miesięcy.
Każdy klient słusznie oczekuje domu nowoczesnego, energooszczędnego i trwałego, który zapewni mu niskie lub nawet bardzo niskie koszty eksploatacyjne przez najbliższe dziesięciolecia.
Te wysokie i słuszne oczekiwania klienta nowoczesnego spełnia w perfekcyjny sposób technologia budowania domów gotowych z prefabrykowanych elementów płytowych. To co jest najbardziej uciążliwe i długotrwałe w budowaniu domów zostało przez mądrych inżynierów przeniesione na halę produkcyjną, gdzie warunki do zbudowania domu są wielokrotnie lepsze niż bezpośrednio na budowie. System budowania domów gotowych bazuje na znanym od około 200 lat systemie Timber Frame tzw. szkieletowym. Stanowi on tak naprawdę swoisty reimport z Ameryki. W latach 70-tych i 80-tych najlepsi inżynierowie i cieśle z Austrii, Niemiec, Szwecji i Danii, bazując na tym systemie stworzyli zupełnie nowy system budowania domów gotowych w fabrykach o zaawansowanych technologiach, o wydajności od 100 do 1000 domów rocznie.
W praktyce okazało się, że „domy z fabryki” odznaczają się nieporównywalną jakością z domami wykonywanymi np. w systemie murowanym na mokro „cegła na cegłę”. Nic nie jest w takim domu przypadkowe. W fabryce nie ma miejsca na fuszerkę, a doskonała jakość i trwałość domu nie są pustymi, często nadużywanymi sformułowaniami. Konstrukcją wsporczą domu w tej technologii jest rama drewniana o niezwykle wysokiej jakości drewna konstrukcyjnego KVH. Poszycie z nowoczesnych, najnowszej generacji płyt OSB daje ścianę, strop i dach o niezwykłej stabilności i odpowiednim ciężarze, decydującym o stabilności i trwałości domu na kilka generacji.
Sformułowanie „dom gotowy” nie oznacza wbrew obiegowym opiniom, że dany producent buduje tylko kilka wzorów budynków. Jest dokładnie odwrotnie. Przy pomocy tej innowacyjnej technologii można zbudować właściwie każdy dom, według dowolnego projektu, o dowolnej architekturze.
System budowania domów gotowych z elementów warstwowych nie jest systemem „niszowym”. W Austrii jeszcze 30-40 lat temu system ten miał udział tylko 5% w rynku i był traktowany średnio poważnie przez potencjalnych klientów. Tak samo w Irlandii, gdzie deszcz, wiatr i zła pogoda to codzienność. Jeszcze w 1990 roku domy te miały tam tylko 1 % na rynku domów jednorodzinnych. W obydwu tych krajach obecnie udziały wynoszą od 30 do 35%, a system budowania domów gotowych odbierany jest przez klientów jako najbardziej nowoczesny, racjonalny, ekologiczny i zdrowy dla klienta (wręcz hi-tech).
W ciągu ostatnich kilku lat doszedł jeszcze jeden ważny element: energooszczędność. Cała Europa mówi o energooszczędności budownictwa jednorodzinnego, o konieczności uniezależnienia się od nieodnawialnych źródeł energii i o wysokiej emisji CO2 skutkującej efektem cieplarnianym, który zagraża przyszłym pokoleniom.
Domy gotowe ze swej istoty konstrukcyjnej są domami ekstremalnie energooszczędnymi, które o wiele lat wyprzedzają standardy energetyczne wymagane przez przepisy.
Analitycy rynku budowlanego twierdzą, że domy z elementów gotowych w najbliższym czasie staną się przebojem, a ich udział będzie wynosił pomiędzy 5 a 10% na rynku domów jednorodzinnych w Polsce. Biorąc pod uwagę, że „tort” jest duży i wynosi około 100 tys. domów rocznie, można wyjść z założenia, że nareszcie ta inteligentna i bardzo solidna metoda budowania domów przebije się i stanie się popularna również w Polsce.

Silne argumenty dla architektów i deweloperów

W rozmowie z potencjalnymi klientami na temat domów gotowych, w technologii „Polski Dom 2000” deweloper lub architekt nie powinien nigdy używać sformułowania domy drewniane, domy kanadyjskie, domy szkieletowe. Jeśli używa się sformułowania domy szkieletowe to tylko w kontekście „ciężkiego” szkieletu niemieckiego. W Polsce niestety nie ma jeszcze prawidłowego określenia domów w tej technologii. Można je jednak określić jako:

 • Domy gotowe w technologii niemieckiej.
 • Domy w konstrukcji płytowej.
 • Domy z elementów prefabrykowanych.
 • Domy z samonośnych elementów warstwowych.
 • Domy wysoce energooszczędne z samonośnych elementów warstwowych.

Niestety w Polsce panuje kompletny szum informacyjny, czyli tzw. pomylenie z poplątaniem. Prawidłowy podział „domów z drewna” przedstawia się następująco:

 • domy z bali,
 • domy kanadyjskie (szkieletowe),
 • domy skandynawskie – prefabrykowane,
 • domy gotowe, środkowoeuropejskie (Niemcy, Austria, Szwajcaria) – z prefabrykowanych elementów warstwowych.

Każdy z tych systemów można wyraźnie odróżnić i odznacza się on zupełnie innymi cechami charakterystycznymi. Prefabrykowanych domów gotowych z elementów warstwowych nie należy mylić np. z domami kanadyjskimi (szkieletowymi) lub skandynawskimi. Domy gotowe mają kilka istotnych, nie do podważenia zalet:

 • Każdy dom gotowy ma certyfikat energetyczny.
 • Każdy dom gotowy ma test szczelności.
 • Każdy dom gotowy ma rekuperator (tylko dla dużych projektów deweloperskich) – świeże powietrze 24 h/dobę.
 • Każdy dom gotowy jest domem 4-5 litrowym – ekstremalnie energooszczędnym.
 • Każdy dom gotowy klient może otrzymać w 2-3 miesiące w stanie deweloperskim.
 • Technologia niemiecka, w której zbudowany jest dom z elementów warstwowych wyprzedza o 15-20 lat obecnie stosowane w Polsce technologie. Standard ten jest praktycznie w Polsce nieosiągalny.
 • Klient dostaje 30 lat gwarancji na konstrukcję domu.
 • Jakość nieporównywalna z cegłą.
 • Osiedle 30-50 domów można bez problemu wybudować w 1 rok.

Oprócz tego można użyć jeszcze co najmniej 10 sensownych, pozbawionych jakiejkolwiek demagogii argumentów za ciepłym i energooszczędnym domem gotowym. Gdybyśmy hipotetycznie założyli, że sprzedawca aut oznajmia klientowi, że auto, które do tej pory zużywało 15 – 20 litrów benzyny w najnowszej wersji zużywa tylko 4 litry benzyny, to czy ów sprzedawca miałby problemy ze sprzedaniem tego auta? Czy potencjalny klient nie chciałby kupić tak oszczędnego i nowoczesnego auta?

Ciepłe domy dla architektów i deweloperów cz.1

Z wielkim opóźnieniem, zaczyna wreszcie docierać do Polski nowa technologia budowania domów wysoce energooszczędnych. Niestety wśród fachowców, inżynierów i deweloperów pokutuje głębokie niezrozumienie dla tej technologii. Do tej pory nie znaleziono odpowiedniej nazwy pasującej do specyficznych cech tej technologii. Niektórzy mówią o domach gotowych, domach prefabrykowanych lub szkieletowych. Inżynierowie budowlani powinni nazwać tą technologię samonośną konstrukcją warstwową lub płytową. Każde z tych powyższych określeń jest niestety w różny sposób interpretowane i wprowadza dodatkowe zamieszanie.
Technologia ta nie jest technologią rewolucyjną. W Niemczech i Austrii (niem. Fertighaus, Holztafelbauwiese, Holzrahmenbauwiese) od około 20-30 lat powstaje corocznie ok. 15% wszystkich domów jednorodzinnych w tej technologii. Oznacza to, że rocznie w Niemczech około 20 tys. domów gotowych budowanych jest w tej technologii. W bogatej Szwecji powstaje wręcz 70-80 % budynków w tej technologii.
Dlaczego technologia domu gotowego jest tak energooszczędna? Ponieważ w ścianie i dachu jest co najmniej 26 cm ocieplenia, a płyta fundamentowa ocieplona jest 14 cm warstwą izolacyjną. W tej technologii udało się konstruktorom prawie całkowicie wyeliminować mostki termiczne, będące zmorą każdego inżyniera budowlanego. Do tego niezwykle staranny montaż elementów warstwowych na budowie i szczelność domu pozwalają osiągnąć współczynniki przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych na poziomie, który jeszcze niedawno wydawał się mrzonką dla fachowców.
Dla deweloperów ta wysoko zaawansowana technologia budowania domów posiada kilka decydujących wręcz zalet. Domy te są już teraz jak na polskie warunki ekstremalnie energooszczędne, już teraz spełniają normy i standardy, które w Polsce będą wymagane za 10-15 lat. Kolejna istotna przewagą tej technologii jest to, że osiedle 20 - 30 domów można zbudować w pół roku a nie na przykład w dwa lata. Dla dewelopera oznacza to 2 lub 3-krotne przyśpieszenie procesu inwestycyjnego a tym samym 2 lub 3-krotne zwiększenie obrotów i zysków. Ponieważ w dużej mierze elementy warstwowe ścian, stropów i dachów są przygotowane w fabryce, jakość tych domów jest zupełnie nieporównywalna z domami budowanymi z cegieł bądź pustaków. Dodatkowo każdy dom wykonany przez firmę Polski Dom 2000 z Krakowa będzie posiadał obowiązujący dopiero za rok paszport energetyczny oraz przeprowadzony końcowy test szczelności (tzw. Blower Door Test).
A cena? Właściwie niczym nie różni się od ceny domu wykonanego w technologii murowanej z cegły. I na koniec odpowiedź na pytanie, które nurtuje wielu deweloperów, czyli co z trwałością? Precyzyjnie wykonany dom gotowy na pewno dorównuje trwałością domom budowanym z cegieł.
Jeszcze w pierwszym kwartale 2008 roku firma Polski Dom 2000 uzyska, jako jedyna w Polsce certyfikat na system budowania domów pasywnych wydany przez najbardziej znaną i cenioną instytucję certyfikującą – Passiv Haus Institut Dr Wolfgang Feist w Darmstadt w Niemczech.
Jesteśmy przekonani, że ta innowacyjna w Polsce, solidna i sprawdzona technologia budowania domów już niedługo będzie w Polsce miała udział nawet 5-10% w ogólnym rynku budowlanym.

Ciepłe domy dla architektów i deweloperów cz.2

Z wielkim opóźnieniem, zaczyna wreszcie docierać do Polski nowa technologia budowania domów wysoce energooszczędnych. Ta nieznana jeszcze w Polsce technologia, na całym świecie zdobywa coraz większy segment rynku budowlanego.
Mowa jest o energooszczędnych domach gotowych z prefabrykowanych elementów warstwowych. Ta długa nazwa niestety jest konieczna, żeby dokonać istotnego rozróżnienia systemowego. W Polsce do tej pory nie dokonał się właściwy podział technologii i panuje ogromny szum informacyjny, który dezorientuje klientów i inwestorów. Jednak różnice pomiędzy systemami budowlanymi są ogromne. Tak więc jeśli chodzi o budownictwo bazujące na drewnie należy wyróżnić co najmniej cztery zupełnie różne systemy:

 1. Domy z bali.
 2. Domy kanadyjskie (szkieletowe).
 3. Domy w technologii skandynawskiej – prefabrykowane.
 4. Domy gotowe, prefabrykowane – system „Polski Dom 2000”.

Najwyższym stopniem rozwoju domów gotowych bazujących na ramie drewnianej (a nie szkielecie!!!), jako elemencie nośnym i wsporczym jest środkowoeuropejski system budownictwa prefabrykowanego. Sformułowanie „domy gotowe” nie oznacza, że dany producent ma tylko kilka wersji domu. Jest dokładnie odwrotnie, praktycznie każdy projekt firma Polski Dom 2000 jest w stanie zrealizować w krótkim czasie.
System „domów gotowych” szczególnie mocno rozwinął się w latach 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku w Austrii i Niemczech, stał się potężną gałęzią przemysłu o jednoznacznym ukierunkowaniu na energooszczędność, wysoką jakość oraz high-tech. Ten właśnie system budowania domów gotowych z prefabrykowanych elementów warstwowych przejęła firma Polski Dom 2000 z Krakowa. Dlaczego ten system ma przyszłość także w Polsce? Przede wszystkim dlatego, że standardowo jest wysoce energooszczędny, odznacza się bardzo wysoką jakością wykonania, a czas realizacji jest niewspółmiernie szybki. Dzięki temu systemowi deweloper może zbudować osiedle 20-30 domów w pół roku a nie w 2 lata.
Najlepszym przykładem rozwoju budownictwa z elementów prefabrykowanych jest Irlandia, gdzie jeszcze w 1990 roku jego udział w rynku wynosił ok. 1 %. Po 15 latach udział ten wzrósł do 25%. Dużo domów gotowych buduje się szczególnie tam gdzie istnieje ogromne zapotrzebowanie na budownictwo jednorodzinne, gdzie brakuje wykwalifikowanych rąk do pracy, gdzie deweloper chce 2 lub 3-krotnie zwiększyć swoje obroty. Te wszystkie warunki mają miejsce w Polsce obecnie.
Polscy deweloperzy nie doceniają jeszcze jednego ważnego aspektu. Są to obowiązkowe od 2009 roku paszporty energetyczne budynków, które staną się istotnym dla dewelopera argumentem określającym wręcz wartość danej nieruchomości oraz jej sprzedawalność. Jesteśmy pewni, że już niedługo od tego, w której klasie energetycznej znajdzie się wybudowany przez dewelopera dom będzie zależało to czy dom sprzeda się w kilka miesięcy czy w kilka lat.